Diensten Rosj Hasjana

Hieronder vindt u de diensten van Rosj Hasjana. Op de hoofdpagina staat nog informatie over de opnamen. Tevens staan daar nog aparte opnamen van chazan Paolo Gorin.

Op enkele plaatsen is de tekst in de machzor in de tussenliggende jaren iets gewijzigd en representeert de opname de oudere versie. Die is dan als regel aangegeven in een notitie bij de link. Omdat de opnames live zijn gemaakt, bevatten ze wel eens een verkeerd uitgesproken woord. Als je niet zeker bent van de juiste uitspraak, kun je dat het best aan de plaatselijke rabbijn vragen.

De bestandsnaam begint met het bladzijdenummer(s) van de tekst in de LJG-machzor.

Voor de Toralezingen op Rosj Hasjana zie hier.

 

Rosj Hasjana Arviet

BLADMUZIEK

167 Barechoe (Lewandowski) pdf 
30 Ata Melech (Lewandowski) pdf

GELUIDSOPNAMEN

BL = Bram Lagendijk
CU = Chaim van Unen
ES = chazan prof. Eliyahu Schleifer
MB = rabbijn Menno ten Brink
PG = chazan Paolo Gorin z.l.

9 Ma Tovoe & 12, 167 Barechoe PG mp3
9 Ma Tovoe CU mp3
12 Barechoe (Lewandowski) CU mp3
12, 167 Oema’avier jom PG mp3
12 Oema’avier jom CU mp3
13, 168 Ki hem chajenoe PG mp3
13 Ki hem chajenoe CU mp3
14, 169 Sjema Jisrael, Baroech sjem CU mp3
16 Wajomer (Sjema 3e paragraaf) CU mp3
16, 170 Lema’an tizkeroe MB.mp3
17, 170 Emet we’emoena CU mp3
17, 170 Hama’avir banav PG mp3
17 Hama’avir banav CU mp3
18, 171 Mi chamocha PG mp3
18 Mi chamocha CU mp3
19, 172 Wehageen ba’adenoe (Hasjkivenoe 2e deel) PG mp3
19 Wehageen ba’adenoe (Hasjkivenoe 2e deel) MB mp3
20 Tikoe wachodesj sjofar PG mp3
20 Tikoe wachodesj sjofar BL mp3
20, 173 Chatsi Kaddisj (Janowski) ES mp3
20, 173 Chatsi Kaddisj PG mp3
30 Ata Melech (Lewandowski) PG mp3
30 Ata Melech (Lewandowski) MB mp3
30 Kiddoesj (Tucker) PG mp3
31 Alenoe lesjabe’ach BL mp3
33 Wene’emar CU mp3
34, 210 Adon Olam PG mp3
34, 210 Adon Olam voor de Hoge Feestdagen [Baer] ES mp3

Hoewel de Amida in de avonddienst in de regel niet hardop wordt gezegd, vermelden we voor de volledigheid toch het volgende:
Eli Schleifer: Chatimot in de Amida mp3
Zie de machzor Hoge Feestdagen blz. 132 (2x), 146-147, 152, 154
Als de Amida in de Sjachariet wordt herhaald, zie blz. 67-68, 78, 79, 81.
Muzikaal eindigen de chatiemot op Jom Kipoer hetzelfde, maar er zijn wel tekstverschillen.

 

Rosj Hasjana Sjachariet en Toradienst

BLADMUZIEK

58 Barechoe (Lewandowski) pdf 
74 Ledor wador pdf
75 Oewecheen (3x), Wetimloch, Kadosj ata pdf
78 Kadsjenoe – Wetaher libenoe (trad.).pdf
82 Avinoe Malkenoe (trad.) pdf Op blz. 5, 2e regel: cha-nee-noe moet cho-neenoe zijn.
85 Kaddisj titkabal (Beutel kaddisj) pdf

Toradienst
87 Ein kamocha (Sulzer) pdf
88 Adonai Adonai (3 keer) (Sefardisch/Lewandowski) pdf
88 Wa’ani tefilati (Naumbourg) pdf
88 Sjema – Echad – Gadloe pdf   
88 Lecha Adonai – Romemoe (Lewandowski) pdf

98-118 (-131) Chatsi Kaddisj voor de maftier pdf
127 Asjree (3 keer) (Sulzer) pdf
130 Jehaleloe – Hodo al erets (Sulzer) pdf

Op weekdagen:
L’Adonai ha’arets (Psalm 24) (Klein) pdf  Tekst blz. 100 LJG-sidoer, niet in de machzor.

Op Sjabbat:
Havoe l’Adonai is niet in de machzor, maar is te zingen zoals gewoonlijk op Sjabbat (tekst blz. 338 LJG-sidoer)

130 Oewenoecho (Lewandowski)- Ki lekach tov – Hasjivenoe pdf
146 Kadesjenoe (trad) pdf

 

GELUIDSOPNAMEN

BL = Bram Lagendijk
CU = Chaim van Unen
EH = Eva Hein
ES = chazan prof. Eliyahu Schleifer
GN = chazan Gilad Nezer
LF = chazan Larry Fine
MB = rabbijn Menno ten Brink
NT = rabbijn Navah-Tehila
PG = chazan Paolo Gorin z.l.

39 Adon Olam voor de Hoge Feestdagen [Baer] ES mp3
40 Sjachar Avakesjcha (Helfman) ES mp3
40 Sjachar Avakesjcha (De Graaf) EH mp3 
40 Sjachar Avakesjcha (hoog einde) NT mp3
40 Sjachar Avakesjcha (laag einde) NT mp3

41 Elohai nesjama CU mp3
42 Ochtendberachot CU mp3 Men gebruikt vaak de volledige tekst in de Sjabbatsidoer blz. 36 gereciteerd op de hier aangegeven melodie. 
42 Wihie ratson (noesach) CU mp3
44 Lefichach – ata hoe ad sjeniwra CU mp3
46 Baroech sje’amar 1 ES mp3
46 Baroech sje’amar 2 ES mp3 De melodie van sjabbat is ook in orde, maar pas dan de chatima aan zoals in versie 1 van ES.
53 Baroech Adonai leolam ES mp3
53 Ki l’Adonai hameloecha ES mp3
54 Nisjmat kol chai  ES mp3
55 Wechol lewawot ES mp3
57 HaEel – Grote Hamelech – sjocheen ad CU mp3
58 Jisjtabach ES mp3
58 Kaddisj, Barechoe (Adler), Jotser or ES mp3 Deze Kaddisj is niet in onze huidige machzor.
58 Barechoe (Adler) ES mp3 Volgens de Nederlandse liberale minhag.

Op weekdagen: 
58 Jotser or CU mp3
59 Ma raboe ma’asecha CU mp3 De eerste 1½ regels, vanaf Hameïr, horen op dezelfde noesach te worden gereciteerd.
59 Hameïr la’arets – Ma raboe BL mp3
61 Ka’amoer… Or chadasj CU mp3       

Op Sjabbat:
58-60-61 Jotser or – Hakol –  Ka’amoer… Or chadasj CU mp3

62 Sjema Jisrael CU mp3

65 Lema’an tizkeroe MB mp3
65 Wajomer (3e alinea Sjema) CU mp3
66 Emet – Mi chamocha CU mp3
66 Mosjee oewenee Jisrael – ga’al Jisrael LF mp3
77 Ja’alee wejavo (Lewandowski) ES mp3 Indien de Amida wordt herhaald in de Sjachariet.
82 Awinoe Malkeenoe PG mp3
85 Kaddisj titkabal (Beutel kaddisj) PG mp3

Toradienst
87 Een Kamocha (Sulzer) GN mp3
88 Adonai Adonai – Wa’ani tefilati (Sefard./Lewandowski) GN mp3
88 Adonai Adonai (2e en 3e keer) (Lewandowski) PG mp3 De 2e keer moet worden herhaald, Adonai Adonai totaal 3 keer
88 Wa’ani tefilati (Naumbourg) GN mp3
88 Gadloe l’Adonai – Lecha Adonai PG mp3
102-120-131 Chatsi Kaddisj voor maftier (Baer) ES mp3   
127 Asjree ha’am (Sulzer) GN mp3
130 Jehaleloe – Hodo al erets GN mp3

Op weekdagen:
L’Adonai ha’arets (Psalm 24) (Klein) BL mp3     
L’Adonai ha’arets (Psalm 24) GN mp3 Tekst blz. 100 LJG Sidoer, niet in de machzor.

Op Sjabbat:
Havoe l’Adonai (Engels) ES mp3
Havoe l’Adonai (Italiaans) ES mp3 Tekst blz. 338 LJG-sidoer, niet in de machzor.

130 Oewenoecho jomar (Lewandowski) GN mp3
130 Ki lekach tov PG mp3

Eli Schleifer: Chatimot in the Amida mp3
Zie machzor Hoge Feestdagen blz. 132 (2x), 146-147, 152, 154.
Als de Amida wordt herhaald in de Sjachariet, zie machzor blz. 67-68, 78, 79, 81.

De eindigingen blijven qua muziek dezelfde op Jom Kipoer, maar let op de andere bewoordingen in de tekst.

 

Rosj Hasjana Moesaf

BLADMUZIEK

131 Moesaf Kaddish pdf
131 Moesaf Kaddish (Janowski) pdf
131 Amida Awot – zochrenoe pdf
131 Amida Gewoerot – mechalkel pdf
133 Oenetanne tokef deel 1 (Lewandowski) pdf
134 Oenetanne tokef deel 2 – Kewakarat (Lewandowski) pdf
134 Oenetanne tokef deel 3 – Kesjimcha (Lewandowski) pdf
137 Moesaf Kedoesja (Lewandowski) pdf
138 Ledor wador pdf
139 Oewechen (3x), Wetimloch, Kadosj ata pdf
140 Waje’etajoe (Lewandowski) pdf
144 Grote Alenoe pdf
146 Kadesjenoe (trad.) pdf
147 Hajom harat olam (Lewandowski) pdf
149 Haloch wekarata – Zacharti lach pdf
150 (Elohenoe) Teka besjofar gadol pdf
151 Se’oe sjeariem (Lewandowski) pdf
155 Hajom te’amtsenoe pdf
157 Een kelohenoe (Lewandowski) pdf

GELUIDSOPNAMEN

BL = Bram Lagendijk
CU = Chaim van Unen
ES = chazan prof. Eliyahu Schleifer
FC = Frank Cohn (sjofar)
GN = chazan Gilad Nezer
MB = rabbijn Menno ten Brink
NT = rabbijn Navah-Tehila
PG = chazan Paolo Gorin z.l.

131 Moesaf Kaddisj CU mp3
131 Moesaf Kaddisj (Janowski) ES mp3
131 Moesaf Kaddisj PG mp3
131 Amida Awot met Zochrenoe ES mp3
132 Amida Gewoerot – Mechalkel ES mp3
132 Amida Awot (t/m be’ahawa) PG mp3
132 Amida Awot (na Zochrenoe) – Gewoerot (begin) PG mp3  Laat de woorden “Mashiev haroeach…” weg!
132 Amida Gewoerot (vervolg): Mechalkel chajiem PG mp3
133 Oenetanne tokef (volledig) (Lewandowski) GN mp3
133 Oenetanne tokef (begin) (Lewandowski) PG mp3
134 Ki chesjimcha ES mp3
134 Emet ki ata hoe jotsram MB mp3
137 Kedoesja Moesaf  (Lewandowski) ES mp3
139 Oewechen ten pachdecha ES mp3
139 Oewechen ten kawod ES mp3
139 Oewechen ten (noesach 3 x) PG mp3
140 Oewechen tsadikiem ES mp3
140 Waje’etajoe (Lewandowski) MB mp3
141 Wetimloch ata ES mp3
141 Wetimloch ata PG (nusach) mp3
142 Ata wechartanoe ES mp3
142 Ata wechartanoe (Lewandowski) ES mp3
144 Grote Alenoe CU mp3
146 (Elohenoe) Meloch, Kadsjenoe GN mp3
147, 149, 151 Sjofartonen in Moesaf FC mp3
147 Hajom harat olam (Lewandowski) ES mp3
147 Hajom harat olam (Lewandowski) PG mp3
148 (Elohenoe) Zochrenoe bezichron tov GN mp3
149 Haloch wekarata – Zacharti lach CU mp3
150 Ata nigleta CU mp3
151 Se’oe sjearim (Lewandowski) CU mp3
154 Besefer chajiem ES mp3
154 Sim sjalom – Besefer chajiem BL mp3
155 Hajom te’amtsenoe PG mp3
155 Hajom te’amtsenoe NT mp3
157 Een Kelohenoe CU mp3

Eli Schleifer: Chatimot in the Amida mp3
Zie machzor Hoge Feestdagen blz. 132 (2x), 146-147, 152, 154.
Als de Amida wordt herhaald in de Sjachariet, zie machzor blz. 67-68, 78, 79, 81.

De eindigingen blijven qua muziek dezelfde op Jom Kipoer, maar let op de andere bewoordingen in de tekst.