Diensten Rosj Hasjana

Hieronder vindt u de diensten van Rosj Hasjana. Op de hoofdpagina staat nog informatie over de opnamen. Tevens staan daar nog aparte opnamen van chazan Paolo Gorin.

Op enkele plaatsen is de tekst in de machzor in de tussenliggende jaren iets gewijzigd en representeert de opname de oudere versie. Die is dan als regel aangegeven in een notitie bij de link. Omdat de opnames live zijn gemaakt, bevatten ze wel eens een verkeerd uitgesproken woord. Als je niet zeker bent van de juiste uitspraak, kun je dat het best aan de plaatselijke rabbijn vragen.

De bestandsnaam begint met het bladzijdenummer(s) van de tekst in de LJG-machzor.

Voor de Toralezingen op Rosj Hasjana zie hier.

 

Rosj Hasjana Arviet

BLADMUZIEK

167 Barechoe pdf 
30 Ata Mèlèch pdf

GELUIDSOPNAMEN

PG = Chazzan Paolo Gorin z.l.
BL = Bram Lagendijk
MtB = rabbijn Menno ten Brink
De opnames zonder initialen zijn gezongen door Chaim van Unen en grotendeels afkomstig van de cd die hij heeft samengesteld met  Hans Schnabel.

9 Ma Towoe & 12, 167 Barechu PG mp3
9 Ma Towoe mp3
12 Barechoe mp3
12, 167 Oema’awier jom PG mp3
12 Oema’awier yom mp3
13, 168 Kie hém chajénoe PG mp3
13 Kie hém chajénoe mp3
14, 169 Sjema Jisraél, Baroech sjem mp3
16 Wajomer (Sjema 3e paragraaf) mp3
16, 170 Lema’an tizkeroe MtB.mp3
17, 170 Emèt we’èmoena mp3
17, 170 Hama’awier banav PG mp3
17 Hama’awier banav mp3
18, 171 Mie chamocha PG mp3
18 Mie chamocha mp3
19, 172 Wehagén ba’adénuoe (Hasjkiewénoe 2e deel) PG mp3
19 Wehagén ba’adénoe (Hasjkiewénoe 2e deel) MtB mp3
20 Tiekoe wachodesj sjofar PG mp3
20 Tiekoe wachodesj sjofar BL mp3
20, 173 Chatsi Kaddisj ES Lew. (Janowski version) mp3
20, 173 Chatsi Kaddisj PG mp3
30 Ata Mèlèch PG mp3
30 Ata Mèlèch MtB mp3
30 Kiddoesj (Tucker) PG mp3
31 Alénoe lesjabé’ach BL mp3
33 Vene’emar mp3
34, 210 Adon Olam PG mp3
34, 210 Adon Olam voor de Hoge Feestdagen [Baer] ES mp3

Hoewel de Amida in de avonddienst in de regel niet hardop wordt gezegd, vermelden we voor de volledigheid toch het volgende:
Eli Schleifer: Chatiemot in de Amida mp3
Zie de machzor Hoge Feestdagen blz. 132 (2x), 146-147, 152, 154
Als de Amida in de Sjachariet wordt herhaald, zie blz. 67-68, 78, 79, 81.
Muzikaal eindigen de chatiemot op Jom Kipoer hetzelfde, maar er zijn wel tekstverschillen.

 

Rosj Hasjana Sjachariet en Toradienst

BLADMUZIEK

58 Barechoe pdf 
74 Ledor wador pdf
75 Oewecheen (3x), Wetimloch, Kadosj ata pdf
82 Awinoe Malkénoe pdf Op blz. 5, 2e regel: cha-nee-noe moet cho-neenoe zijn.
85 Kaddisj titkabal (Beutelkaddisj) pdf

Toradienst
87 Ein kamocha pdf
88 Adonai Adonai 3 times pdf
88 Wa’ani tefilati pdf
88 Sjema – Echad – Gadloe pdf   
88 Lecha Adonai – Romemoe pdf

98-118 (-131) Chatsi Kaddisj voor de maftier pdf
127 Asjré 3 keer pdf
130 Jehaleloe – Hodo al èrèts (Sulzer) pdf

Op weekdagen:
L’Adonai ha’arèts (psalm 24) pdf  Tekst blz. 100 LJG-sidoer, niet in de machzor.

Op Sjabbat:
Havoe l’Adonai is niet in de machzor, maar is te zingen zoals gewoonlijk op Sjabbat (tekst blz. 338 LJG-sidoer)

130 Oewenoecho – Ki lekach tov – Hasjivénoe pdf
146 Kadesjénoe pdf

GELUIDSOPNAMEN

PG = chazzan Paolo Gorin z.l.
ES = chazzan prof. Eliyahu Schleifer
GN = chazzan Gilad Nezer
BL = Bram Lagendijk
MtB = rabbijn Menno ten Brink
LS = Leo Spier
LF = Larry Fine
Waar geen afkorting staat zijn de stukjes gezongen door Chaim van Unen.

39 Adon Olam voor de Hoge Feestdagen [Baer] ES mp3
40 Sjachar Avakesjcha (Helfman) ES mp3
40 Sjachar Avakesjcha EMH (De Graaf) mp3 
40 Sjachar Avakesjcha (Navah-Tehila ends high) mp3
40 Sjachar Avakesjcha 
(Navah-Tehila ends low) mp3
41 Elohai nesjama mp3
42 De ochtendberachot mp3 Men gebruikt vaak de volledige tekst in de Sjabbatsidoer blz. 36
gereciteerd op de hier aangegeven melodie. 

42 Wihie ratson (noesach) mp3
44 Lefichach – ata hoe ad sjeniwra mp3
46 Baroech sje-amar 1 ES mp3
46 Baroech sje-amar 2 mp3 De melodie van sjabbat is ook in orde, maar pas dan de chatima aan zoals in versie 1 van ES.
53 Baroech Adonai leolam mp3
53 Kie l’Adonai hameloecha mp3
54 Nisjmat kol chai mp3
55 Wechol lewawot jiraoecha mp3
57 HaEel – Grote HAMELECH – sjochén ad mp3
58 Jisjtabach mp3
58 Kaddisj, Barechoe [Adler], Jotsér or ES mp3 Deze Kaddisj is niet in onze huidige machzor.
58 Barechoe mp3 Volgens de Nederlandse liberale minhag.

Op weekdagen: 
58 Jotsér or mp3   
59 Ma raboe maäsècha mp3 De eerste 1½ regels, vanaf Hameïr, horen op dezelfde noesach
te worden gereciteerd.

59 Hameïr laärets – Ma raboe BL mp3
61 Ka’amoer… Or chadasj mp3       

Op Sjabbat:
58-60-61 Jotsér or – Hakol –  Ka’amoer… Or chadasj mp3

62 Sjema Jisraëel mp3

65 Lema’an tizkeroe MtB mp3
65 Wajomer (3e alinea Sjema) mp3
66 Emèt – Mi chamocha mp3
66 Mosjee uwenee Jisraëel – ga’al Jisraëel mp3
77 Jaälee wejawo ES mp3 Indien de Amida wordt herhaald in de Sjachariet.
82 Awinoe Malkeenoe PG mp3
85 Kaddisj titkabal (Beutelkaddisj) PG mp3

Toradienst
87 Een Kamocha GN mp3
88 Adonai Adonai – Waäni tefilatie GN mp3
88 Adonai Adonai (2e en 3e keer) PG mp3 De 2e keer moet worden herhaald, Adonai Adonai totaal 3 keer
88 Waäni tefilati GN mp3
88 Gadloe l’Adonai – Lecha Adonai PG mp3
102-120-131 Chatsi Kaddisj voor maftier (Baer) ES mp3   
127 Asjré haäm jod’ee teroea mp3
130 Jehaleloe – Hodo al èrèts GN mp3

Op weekdagen:
L’Adonai ha’arèts (psalm 24) BL mp3     
L’Adonai ha’arèts (psalm 24) GN mp3 Tekst blz. 100 LJG-sidoer, niet in de machzor.

Op Sjabbat:
Havoe l’Adonai (English) ES mp3
Havoe l’Adonai (Italian) ES mp3 Tekst blz. 338 LJG-sidoer, niet in de machzor.

130 Oewenoecho jomar GN mp3
130 Kie lekach tov PG mp3

Eli Schleifer: Chatimot in the Amida mp3
Zie machzor Hoge Feestdagen blz. 132 (2x), 146-147, 152, 154.
Als de Amida wordt herhaald in de Sjachariet, zie machzor blz. 67-68, 78, 79, 81.

De eindigingen blijven qua muziek dezelfde op Jom Kipoer, maar let op de andere bewoordingen in de tekst.

 

Rosj Hasjana Moesaf

BLADMUZIEK

131 Moesaf-Kaddish pdf
131 Moesaf-Kaddish, Janowski version pdf
131 Amida Awot – zochrenoe pdf
131 Amida Gewoerot – mechalkél pdf
133 Oenetannè tokèf deel 1 pdf
134 Oenetannè tokèf deel 2 – Kewakarat pdf
134 Oenetannè tokèf deel 3 – Kesjimcha pdf
137 Moesaf-Kedoesja pdf
138 Ledor wador pdf
139 Oewechén (3x), Wetimloch, Kadosj ata pdf
140 Wajè’ètajoe pdf
144 Grote Alénoe pdf
146 (Elohénoe) Kadesjénoe pdf
147 Hajom harat olam pdf
149 Haloch wekarata – Zacharti lach pdf
150 (Elohénoe) Teka besjofar gadol pdf
151 Seoe sjeariem pdf
155 Hajom te’amtsénoe pdf
157 Een kélohénoe pdf

GELUIDSOPNAMEN

PG = chazzan Paolo Gorin z.l.
ES = chazzan prof. Eliyahu Schleifer
GN = chazzan Gilad Nezer
BL = Bram Lagendijk
MtB = rabbijn Menno ten Brink
NT = rabbijn Navah-Tehila
Waar geen afkorting staat zijn de stukjes gezongen door Chaim van Unen, meestal op de CD gemaakt samen met Hans Schnabel.

131 Moesaf-Kaddisj mp3        
131 Moesaf-Kaddisj ES Janowski mp3
131 Moesaf-Kaddisj PG mp3
131 Amida Awot met zochrénoe mp3
132 Amida Gewoerot – Mechalkél mp3
132 Amida Awot (t/m be’ahawa) PG mp3
132 Amida Awot (na Zochrénoe) – Gewoerot (begin) PG mp3  Laat de worden “Mashiev haroeach…” weg!
132 Amida Gewoerot (vervolg): Mechalkél chajiem PG mp3
133 Oenetannè tokèf GN (volledig) mp3
133 Oenetannè tokèf PG (begin) mp3
134 Ki chesjimcha ES mp3
134 Emèt ki ata hoe jotsram MtB mp3
137 Kedoesja Moesaf mp3
139 Oewechén tén pachdecha mp3
139 Oewechén tén kawod mp3
140 Oewechén tsadikiem mp3
139 Oewechén tén … PG (noesach 3 x) mp3
140 Wajè’ètajoe MtB mp3
141 Wetimloch ata mp3
141 Wetimloch ata PG (nusach) mp3
142 Ata wechartanoe mp3
142 Ata wechartanoe ES (Lewandowski) mp3
144 Grote Alénoe mp3
146 (Elohénoe) Meloch, Kadsjénoe GN mp3
147, 149, 151 Sjofartonen in Moesaf mp3
147 Hajom harat olam mp3             
147 Hajom harat olam PG mp3
148 (Elohénoe) Zochrénoe bezichron tov GN mp3
149 Haloch wekarata – Zacharti lach mp3
150 Ata nigléta mp3
151 Se’u shearim mp3
154 Besefer chajiem mp3
154 Sim sjalom – Besèfér chajiem BL mp3
155 Hajom te’amtsénoe PG mp3
155 Hajom te’amtsénoe NT mp3
157 Een Kélohénoe mp3

Eli Schleifer: Chatimot in the Amida mp3
Zie machzor Hoge Feestdagen blz. 132 (2x), 146-147, 152, 154.
Als de Amida wordt herhaald in de Sjachariet, zie machzor blz. 67-68, 78, 79, 81.

De eindigingen blijven qua muziek dezelfde op Jom Kipoer, maar let op de andere bewoordingen in de tekst.