David Lilienthallezing

20 december, 2022

VOORAANKONDIGING

Op woensdagavond 22 maart 2023 zal de jaarlijkse David Lilienthallezing worden gehouden, in de LJG in Amsterdam.

Spreekster is Daniella Zaidman-Mauer, die vanaf februari Jiddisj zal doceren aan de Universiteit van Amsterdam.

Haar lezing gaat over haar proefschrift over pandemieën en plagen in Jiddisje medicinale boeken in de 17e/18e eeuw.

Nadere informatie volgt nog.