College van Rabbijnen

Rabbinaat
Zuidelijke Wandelweg 41
1079 RK  AMSTERDAM
020-5400 136
rabbinaat@ljg.nl

Spreekbuis College van Rabbijnen
Stichting Koleenoe
info@koleenoe.nl
www.koleenoe.nl

Het College van Rabbijnen telt 10 leden:
* Afgestudeerd aan het Levisson Instituut
** Afgestudeerd aan het Leo Baeck College, Londen
*** Afgestudeerd aan het Hebrew Union College, Jeruzalem

Rabbijn Menno ten Brink**
Senior rabbijn LJG Amsterdam, Gelderland, Alkmaar, Suriname
Coördinator College van Rabbijnen en Beth Din
Decaan Levisson Instituut
Geestelijk verzorger Sinai Centrum
Lid bestuur van het European Rabbinic Assembly (ERA)
Lid Executive Board, European Union for Progressive Judaism (EUPJ)
rebmen@ljg.nl
rabbinaat@ljg.nl

Rabbijn Hetty Groeneveld**
Justitierabbijn
h.groeneveld@dji.minjus.nl

Rabbijn Navah-Tehila Livingstone Shmuelit*
Emeritus-rabbijn LJG Utrecht
rabbi-nt@orbalev.nl

Rabbijn Peter Luijendijk**
Rabbijn LJG Rotterdam en PJG Noord-Nederland
peter.luyendijk@gmail.com

Rabbijn Marianne van Praag*
Rabbijn LJG Den Haag
Hoofd Beroepsvorming van het Levisson Instituut (MT)
mlvanpraag@gmail.com

Rabbijn Albert Ringer*
Rabbijn LJG Brabant en Twente
aringer@xs4all.nl

Rabbijn Joram Rookmaaker*
Rabbijn LJG Amsterdam
Krijgsmachtrabbijn
jrookmaaker@ljg.nl
js.rookmaaker@mindef.nl

Rabbijn Kineret Sittig*
Freelance rabbijn en onderzoeker
voorzitter Stichting Koleenoe
rabbi.sittig@gmail.com
info@koleenoe.nl

Rabbijn Awraham Soetendorp**
Emeritus-rabbijn LJG Den Haag
Lid Raad van Advies Levisson Instituut
asoet@planet.nl

Rabbijn Corrie Zeidler***
Rabbijn LJG Utrecht
Justitierabbijn
rabbi.corrie@gmail.com
c.zeidler@dji.minjus.nl