Lerarenopleiding 2010-2012

De eerste Levisson opleiding voor leerkrachten bestond uit een serie van 20 studiedagen, verspreid over twee jaar. De thema’s van de opleiding waren pedagogiek/didactiek, joodse studies en Hebreeuws.

De lezingen tijdens deze 20 studiedagen zijn op video opgenomen. Van enkele lezingen zijn ook geluidsopnamen beschikbaar.

Studiedag 1 – 13 juni 2010

David LilienthalSidoer I: Inleiding
Deel 1: De structuur van de sidoer en de opbouw van de sjoeldiensten. Wat is er meer in het boek?  Wat is gebed? (LJG-Sidoer blz. vii-xiv, xvii-xxxii, 722-723)
Deel 2: De beracha: wat is dit, samenstelling en types, historie en structuur (LJG-Sidoer blz. 504-505, 528-533)

Studiedag 2 – 10 oktober 2010

David LilienthalSidoer II: Het Sjema en de bijbehorende berachot
Deel 1: historie en structuur (LJG-Sidoer blz. 210-219, 264-276)
Deel 2: inhoud en betekenis (LJG-Sidoer blz. 210-219, 264-276)

Studiedag 3 – 7 november 2010

David LilienthalSidoer III: Het Sjema en de bijbehorende berachot (vervolg)
Deel 3: verdieping van inhoud en  betekenis, speciaal over het concept “Uittocht uit Egype” (LJG-Sidoer blz. 210-219, 264-276)
Deel 4: vervolg verdieping inhoud en betekenis; speciaal concepten “Beloning en Straf”, Agoena en mamzeroet (LJG-Sidoer blz. 210-219, 264-276)

Studiedag 4 – 12 december 2010

David LilienthalSidoer IV: Het Amida
Deel 1: Inleiding in de dagelijkse Amida (LJG-Sidoer blz. 72-90, 104-109, 132-152)
Geluidsopname dagelijkse Amida

Deel 2: Inleiding in de Amida op Sjabbat, Sjalosj Regalim en Hoge Feestdagen (LJG-Sidoer blz. 278-296, 342-356,  158-161. Machzor Hoge Feestdagen blz. 21-29, 131-154,  376-431)
Geluidsopname Amida op Sjabbat

Amida overzicht (pdf)

Studiedag 5 – 9 januari 2011

David LilienthalSidoer V: Het Amida (vervolg)
Deel 3: Amida op Sjabbat en feestdagen met nadruk op de 4e beracha (LJG-Sidoer blz. 158-161, 682-692 (Hallel). Machzor Hoge Feestdagen blz. 21-26, 67-78, 131-152, 278-317, 376-428, 533-560)
Geluidsopname Amida Sjalosj Regaliem (geen opname beschikbaar van het 2e uur Amida Rosj Hasjana)

Studiedag 6 – 13 februari 2011

David LilienthalSidoer VI: Het Amida (vervolg)
Deel 4: Amida tijdens de Hoge Feestdagen met nadruk op de  4e beracha in de Moesaf en Neïla (Machzor blz. 376-428, 533-560 en ook de vervangende tekst voor de Avoda)
Geluidsopname Amida Moesaf Jom Kipoer
Geluidsopname Amida Moesaf-Ne’ila Jom Kipoer

Studiedag 7 – 6 maart 2011

Marianne van PraagDe Joodse kalender
Deel 1: De joodse kalender: Waarom een andere kalender? Structuur en toepassing
Deel 2: De joodse feestdagen: Sjalosj Regaliem en speciale sjabbatot: thema’s en structuren
Geluidsopname Joodse kalender en Sjalosj Regaliem

Studiedag 8 – 10 april 2011

Marianne van PraagDe Joodse kalender (vervolg)
Deel 3: De maand Elloel en de Hoge Feestdagen

Studiedag 9 – 8 mei 2011

Michael ShireJewish approaches to God

Michael ShirePsychology of Religious Growth

Michael Shiredeel XXXX

Shire Teaching God (pdf)
God Study Pack (pdf)

Studiedag 10 – 19 juni 2011

Marianne van PraagJodendom XXXX

Studiedag 11 – 11 september 2011

Marianne van PraagSjabbat en wat nog niet behandeld is

Studiedag 12 – 28-30 oktober 2011

Studiereis Londen: Bezoek aan het Department of Jewish Education at the Leo Baeck College en het bijwonen van de ‘Teachers’ Conference’.
pdf’s handouts
Verslag Londenreis (pdf)

Studiedag 13 – 13 november 2011

Irene ZwiepWaarom Hebreeuws?

Studiedag 14 – 18 december 2011

Lieve Teugels Introductie tot midrasj en rabbijnse literatuur
Midrasj (pdf)

Naomi SternVerhalen vertellen

Studiedag 15 – 15 januari 2012

Bart WalletJoodse geschiedfilosofie
Delen 1 en 2: Waarom je verdiepen in joodse geschiedenis? En als je dat dan doet: hoe?
Geschiedfilosofie teksten (pdf)
Geschiedfilosofie (pdf)
Martelaren van Maintz (pdf)

Studiedag 16 – 19 februari 2012

Bart Wallet – Joodse geschiedfilosofie (vervolg)
Delen 3 en 4: Herinneren en vergeten: ‘the lachrymose conception of Jewish history’ (de negatieve, verdrietige duiding van de joodse geschiedenis)

Marcella ObermeisterLiedjes en muziek: Waarom is het belangrijk muziek op te nemen in de Joodse les?

Studiedag 17 – 11 maart 2012

Bart WalletJoodse geschiedfilosofie (vervolg)
Delen 5 en 6: Is er ontwikkeling in de joodse geschiedenis? Religieuze traditie, moderniteit en joodse geschiedenis, Haskala, moraal, didactiek en geschiedenis, Krochmal, Mendelssohn, historische revolutie

Studiedag 18 – 15 april 2012

Bart WalletJoodse geschiedfilosofie (vervolg)
Delen 7 en 8: De last van de geschiedenis: verwetenschappelijking. Joodse geschiedenis als identiteitsdrager en verhouding tot etniciteit en religie. Het verleden als correctie op het heden, Wissenschaft des Judentums, Hegeliaanse dialectiek, Rosenzweig, Buber, Leo Baeck

Studiedag 19 – 20 mei 2012

Bart WalletJoodse geschiedfilosofie (vervolg)
Delen 9 en 10: Het einde van de geschiedenis? Zionisme en messianisme, galoet als religieuze norm, Erets Jisraël en de fundering van joodse geschiedenis, secularisering van messianisme, Messiaanse verlossing als proces of als ‘one-time event’

Salomon BoumanInleiding en discussie over Israel: een andere benadering (video)

Studiedag 20 – 17 juni 2012

David LilienthalTanach
Wat is dit voor een tekst?  Hoe lezen we de tekst? Verschillende soorten commentaren. Wat doen we met moeilijke passages?
Introduction to Torah – Plaut (pdf)
Bamberger: Torah and Jewish People (pdf)
Hallo: Genesis and Ancient Near Eastern Texts (pdf)