Ba’al koree

Baal koree kleinIn het najaar 2014 tot het voorjaar 2015 vond de eerste Ba’al Koree opleiding van het Levisson Instituut plaats, bestaande uit de losse modules Tora en Haftara.

In de gemeenten is steeds behoefte aan mensen die goed kunnen lajenen (Tora lezen). Vijftien deelnemers uit het hele land namen deel aan de eerste module, onder leiding van Channa van Unen-Meyer.

 

De cursus bestond uit 10 lessen. Uitgangspunt was de trope zoals die in de LJG-sidoer op pag. 710-713 vermeld staat. Uitgelegd werd ook hoe men aan de hand van een Tikoen de parasja moest leren en hoe een ba’al koree een Torarol moest hanteren.

Enkele deelnemers lajenen tegenwoordig regelmatig tijdens de Toradienst in hun eigen sjoel.

Bij de tweede module Haftara waren minder deelnemers aanwezig. Net als bij het Tora lajenen werd de trope geleerd, zoals in onze liberale gemeenten gebruikelijk is.

 

Als er behoefte en voldoende geïnteresseerden zijn, kan het Levisson Instituut weer een nieuwe cursus aanbieden.