Steun ons

ANBI logo

Stichting Robert A. Levisson is een erkende ANBI instelling met fiscaal RSIN-nummer 8110011994.

Het bezoekadres en postadres is:  Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK  Amsterdam.

Het belangrijkste voordeel van de ANBI-status is dat giften, legaten en erfstellingen zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Bovendien mag een gift aan een instelling met ANBI-status, binnen zekere voorwaarden, afgetrokken worden bij de belastingaangifte van de gever.

Doelstelling

De stichting en het instituut hebben tot doel het verzorgen van opleidingen en studiemogelijkheden, die tot het verkrijgen van de bevoegdheden van een rabbijn (semicha) en die van een chazzan kunnen leiden. Voorts is het doel leerkrachten voor het Talmoed Tora onderwijs, ba’alee koree en gabbaim op te leiden, en alle andere functionarissen binnen de gemeenten van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom.

De stichting en het instituut trachten dit te bereiken door:

- een academisch studieprogramma samen te stellen voor de opleiding voor rabbijn en chazzan

- studieprogramma’s samen te stellen voor de opleiding tot leerkracht in het Talmoed Tora onderwijs

- cursussen samen te stellen voor de opleidingen tot ba’al koree, gabbai en overige functionarissen

- nascholingen te verzorgen

- lezingen en seminars te organiseren op academisch niveau

Bestuurssamenstelling

Klik hier voor de leden van het bestuur.

Beloningsbeleid

De Stichting Robert A. Levisson heeft één persoon in dienst.
Bestuursleden kunnen conform de statutaire bepalingen op vertoon van nota's voorgeschoten onkosten declareren. 

Jaarverslag

Klik hier voor het Jaarverslag & Financieel Jaarverslag over het jaar 2017.