Met de docenten staat en valt een opleiding. Wij prijzen ons dan ook gelukkig dat een groot aantal vooraanstaande docenten - vanuit de universitaire wereld en daarbuiten, in Nederland en het buitenland - bereid zijn zich voor onze opleidingen in te zetten. Allen zijn uitmuntende specialisten op hun vakgebied. De meeste docenten zijn joods. Voor zover dat niet het geval is, hebben vrijwel allen een sterke affiniteit met het Jodendom en de joodse gemeenschap.

Academische vakken 

Taalverwerving Hebreeuws
Dr. Martin Baasten
Universiteit Leiden

Taalverwerving Aramees
Dr. Margaretha Folmer 
Universitair docent Aramees, Universiteit Leiden (UL)
Docent Hebreeuws, Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Tanach 
Dr. Jan Fokkelman 
Emeritus hoogleraar Klassieke Hebreeuwse Literatuur, 
Universiteit Leiden (UL) 
Rabbi prof. dr. Jonathan Magonet 
Voormalig Principal van het Leo Baeck College, London en hoogleraar Tanach

Talmoed
Drs. Leo Mock
Universiteit van Amsterdam
Rabbijn dr. Tzvi Marx  
Stichting Pardes 

Midrasj 
Prof. dr. Irene E. Zwiep 
Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Albert van der Heide 
Universiteit Leiden

Parsjanoet 
Dr. Hannah Neudecker 
Universitair docent Hebreeuws en Aramees, Universiteit Leiden (UL)

Joodse Liturgie 
Rabbi Dr. Yehoram Mazor 
Hebrew Union College, Jerusalem

Modern Hebrew Literature
Dr. Yaniv Hagbi
Universiteit van Amsterdam

Geschiedenis
Dr. Bart Wallet  
Universiteit van Amsterdam 

Joodse Historiografie
Prof. Irene Zwiep
Universiteit van Amsterdam
Rabbi prof. David B. Ruderman
hoogleraar Moderne Joodse Geschiedenis en Director of the Center for 
Advanced Judaic Studies aan de University of Pennsylvania

Joodse Filosofie
Dr. Reinier Munk 
Hoogleraar Moderne Joodse Filosofie, Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Christendom en joods-christelijke relaties door de eeuwen
Dr. Johan Vos 
Universitair docent (gepensioneerd) Nieuwe Testament
en Judaica aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de 
Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Hedendaagse joods-christelijke relaties
Dr Simon Schoon
Hoogleraar (emeritus), Theologische Universiteit, Kampen

BeroepsVoorbereidende Vorming

Rabbijnse Praktijk
Rabbijn David Lilienthal
Decaan, Levisson Instituut

a) Gespreksvaardigheden en het Pastorale Gesprek
Drs. Corry L.M. van Straten
Psycho-Medical Centre Parnassia, The Hague

b) Werkveldverkenningen
Dr. Fanny Heymann
Drs. Carolyn Levisson

c) Rollen / systemen / groepsdynamica
Drs. Joost Levy 
p|r|o|Consult, Arnhem

c) Conflicthanteren
Drs. Marga Schreuder  

d) Congregational Dynamics
Drs. Paul Mol

Medewerker Post-HBO-Ipabo, coach-interrimmanager 
(zelfstandig gevestigd)

e) Begeleiding Portfolio Praktijk
Mr. Ite Rümke

e) Professionele individuele supervisie
Hans Dresden
Mineke Zwarts-Broekman
Wil de Jong
Sonja Oesterman
Liesbeth de Vries


Intensive Seminars 

Modern Jewish History
Rabbi prof. David B. Ruderman
hoogleraar Moderne Joodse Geschiedenis en Director of the Center for
Advanced Judaic Studies aan de University of Pennsylvania

Geschiedenis
Dr. Michael A. Meyer
Hoogleraar Joodse Geschiedenis, (Hebrew Union College-
Jewish Institute of Religion, Cincinnati, V.S.)

Kabbala en Zohar
Prof. dr. Melila Hellner-Eshed
Hebrew University, Jerusalem
Shalom Hartman Institute, Jerusalem

Islam, Jewish-Muslim Relations
Rabbi prof. dr. Reuven Firestone 
Hebrew Union College, Los Angeles,
Co-director of the Center for Muslim-Jewish 
Engagement. University of Southern California 

Congregational Development
Prof. Samuel Joseph
Hebrew Union College, Cincinnati, V.S.

 

De Afstudeerscripties (allen in het Engels geschreven): onderwerpen en begeleiders 

2008

a) "The Development of the Liturgy in the Dutch Liberal Congregations"
by Marianne van Praag
Drs. Chaya Brasz,

(zelfstandig historica, onderzoeker en publicist, Jeruzalem)
Drs. Bart Wallet,

Universiteit van Amsterdam (UvA)
Rabbi Dr. Yehoram Mazor,
HUC-JIR Jeruzalem

b) "Contemporary Development in Liturgy Composed by Women in Israel"
by Navah-Tehilla L. Shmuelit
Rabbi Tamar Duvdevani,
HUC-JIR, Jerusalem
Drs. Bart Wallet, UvA

c) "A Mathematical Problem in the Calendar in Sefer ha’Ibur by Abraham bar Hiyya (Spain, 11th/12th Century)"
by Kineret Sittig
Dr. Resianne Smidt van Gelder-Fontaine, UvA
Drs. Leo Mock, UvA

d) "Persecution and Oppression Used as Motivation for Changes in the Liturgy, the Siddur and the Minhag"
by Albert Ringer
Drs. Leo Mock, UvA
Dr. Wout van Bekkum,
hoogleraar Semitische talen en culturen, Rijksuniversiteit van Groningen,lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

e) "Adolph (Aaron) Jellinek: The Bildungsideal, 19th Century Philosophy and the Kabbalah"
by Tamarah Benima
Dr. Irene Zwiep, hoofd van de Leerstoelgroep Hebreeuwse, Aramese en Syrische talen en culturen aan de UvA,
Voorzitter Academische Commissie, Levisson Instituut.
Drs. Leo Mock, UvA

2012

"Transformative Words, Transformative Acts: The Liturgy and Rituals of the Giur Process"
by Ira W. Goldberg
Rabbi Dr. Yehoram Mazor
HUC-JIR Jeruzalem
Rabbijn David Lilienthal
Decaan, Levisson Instituut
Emeritus rabbijn, Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam
Rabbijn Awraham Soetendorp  
Emeritus rabbijn, Liberaal Joodse Gemeente Den Haag