DL klein 150 dpi

  Een stuk geschiedenis:

  De initiatiefnemer en eerste decaan van het Instituut 
  was rabbijn David Lilienthal. Hij was de eerste voorzitter
  van het bestuur totdat hij per 1 januari 2004 tot
  decaan van het Instituut werd benoemd. 10 jaar lang
  bleef hij de drijvende kracht achter de opleidingen 
  totdat hij met emeritaat ging op 3 september 2012.

Rabbijn David Lilienthal is emeritus-rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, waar hij senior rabbijn was van 1971 tot 2004. Hij is tevens lang rabbijn geweest van meerdere LJG's in Nederland en the International Jewish Center (IJC) in Brussel, Belgë. In deze periode was hij onder andere de coördinator van het Beth Din en vanaf 1993 mede-oprichter en voorzitter van het Europese Beth Din, voorzitter en redacteur van het comité dat de sidoer van 2000 produceerde en speelde hij een centrale rol in de redactie van de Tanach.

Gedurende zijn werkzame jaren heeft hij meerdere voorzitterschappen en andere bestuursfuncties bekleed in internationale joodse organisaties. Hier mag genoemd worden dat hij in 1978 de intiatiefnemer was van ARZA-Nederland en van ARZENU, het wereldverband van Progressief-Joodse zionistische organisaties. Hij was voorzitter van ARZENU van 1989 tot 1995; 18 jaar lang was hij lid van de centrale organen van de World Zionist Organisation en de Jewish Agency for Israel. Tussen 1971 en 2012 was hij lid van de Governing Body of the World Union for Progressive Judaism en diens opvolger de International Assembly.

Op 3 februari 2013 nam David Lilienthal afscheid als decaan van het Levisson Instituut. Een paar weken later heeft hij zich met zijn echtgenote en oudste dochter gevestigd in Israël bij hun andere dochters en kleinkinderen.

Vele prominenten waren op het feestelijke afscheid van de nestor aanwezig. Daar werd David Lilienthal vanwege zijn uitzonderlijk belang voor het Liberaal Joodse onderwijs in Nederland door Prof. dr. Ted Young, de voorzitter, namens de Stichting Robert A. Levisson benoemd tot lid van de Academische Commissie en - vanwege zijn 'vermogen om een visie om te zetten in werkelijkheid' - tot Ere-decaan van het Levisson Instituut.

Voorts is door het bestuur van het Levisson Instituut besloten een David Lilienthal Fonds op te richten met het doel een jaarlijks terugkerende David Lilienthal-lezing te organiseren over 'all things Jewish'.

Naar het programma, de foto's en de video's van de toespraken, de lezing en de muziek.