De dagelijkse leiding van het instituut is sinds 3 september 2012 aan een Management Team (MT) toevertrouwd. Dit bestaat uit vier personen, ieder met een eigen specialiteit, zodat alle aspecten van het werk goed gerepresenteerd zijn. De hoofdlijnen van de nieuwe structuur met daaronder beknopte taakomschrijvingen staan in dit organigram.  

De vier leden hebben een gelijk gezag, ieder op zijn gebied, waarbij de Decaan de primus inter pares is.

MT12 MennoDe Decaan, Menno ten Brink, is sinds december 1993 als part time rabbijn werkzaam bij de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam en Rotterdam. Tevens heeft hij meer dan 12 jaar als eerste Liberaal Joodse Krijgsmachtsrabbijn gewerkt, als geestelijk verzorger voor Joodse militairen. Per 1 januari 2004 volgde hij Rabbijn David Lilienthal op als full time rabbijn van LJG Amsterdam. Hij is in 1984 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (Nederlands Recht) en kreeg zijn semicha aan het Leo Baeck College te Londen in 1993.

Rabbijn Ten Brink is lid geweest van de Academische Commissie sinds het begin van het Instituut en heeft een breed nationaal en internationaal netwerk van contacten, wat noodzakelijk is voor de inbedding van het Instituut in het (liberaal-)joodse wereldverband.

MT12 ReinierHet Hoofd Academische Programma is Reinier Munk, hoogleraar Geschiedenis Moderne filosofie en Moderne Joodse filosofie aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Hij was eerder Goudeket Professor is Moderne Joodse filosofie aan de VU en Buitengewoon hoogleraar Geschiedenis van het Jodendom aan de Universiteit Leiden.

Professor Munk doceert Joodse Filosofie aan ons Instituut sinds het begin ervan en is lid van de Academische Commissie sinds juli 2007. Hij en prof. Irene Zwiep, de voorzitter van onze Academische Commissie, samen vormen een team dat behoort tot de top van Nederlandse deskundigen op het gebied van Joodse Studies.

MT12 MarianneHet Hoofd BeroepsVoorbereidende Vorming (BVV) is Marianne van Praag, rabbijn van zowel LJG Den Haag als LJG Gelderland (Dieren) en LJG Flevoland (Almere). Marianne is in 2008 afgestudeerd als een van onze eerste groep rabbijnen en heeft een langjarige ervaring van pastorale werkzaamheden. 

Rabbijn van Praag is ook actief in diverse interreligieuze overlegstructuren en spreekt vaak voor diverse religieuze,  wereldbeschouwelijke en maatschappelijke instituten en verenigingen.

In haar functie in het MT gaat zij nauw samenwerken met hetzelfde team dat het BVV-programma al 10 jaar voor onze studenten verzorgt, Carolyn Levisson, Ella Oesterman en Joost Levy.

MT12 FrancineDe Directeur Algemene Zaken is Francine Püttmann. Zij zal de ‘spin in het web’ zijn, alle activiteiten coördineren en de eerste aanspreekpunt zijn in alles wat het MT betreft.

Francine studeerde Semitische Talen aan het Juda Palache Instituut van de Universiteit van Amsterdam gevolgd door een postdoctoraal jaar aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Zij heeft onder andere 16 jaar gewerkt als documentalist en fotoredacteur bij het NIW en diverse projecten gedaan binnen het Joods Historisch Museum, waaronder recentelijk de grote tentoonstelling over het jodendom in de Nieuwe Kerk. Vanaf begin 2012 was zij onze bibliothecaris en kent het Instituut goed.