Wetenschappelijk onderzoekproject:
Van Adath Jeschurun naar Adath Jesjoeroen.


Ons eerste onderzoekproject gaat over de ontwikkelingen in het [religieuze] Jodendom in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw.
Voor een uitgebreide projectbeschrijving, klik hier.
Dit is een uittrekstel uit ons Jaarverslag 2008-2009. Deze beschrijving is -met alle jaarverslagen- hier te lezen.

De naam van het project verwijst symbolisch naar de periode tussen de ‘Verlichte’ Joodse gemeente ‘Adath Jeschurun’, die zich in het Nederland van 1797-1808 van de oorspronkelijke Asjkenazische gemeente had afgescheiden en de in 1965 in Arnhem opgerichte Liberaal Joodse Gemeente met diezelfde naam, maar nu modern geschreven als ‘Adath Jesjoeroen’. Tussen die twee was in de negentiende eeuw enige tijd een derde Joodse gemeente met eveneens de naam ‘Adass Jeschurun’ op Nederland van invloed: de neo-orthodoxe gemeente van rabbijn dr. Samson Raphaël Hirsch in Frankfurt am Main.

Een pre-publicatie uit het onderzoek, gepubliceerd in the Leo Baeck Institute Year Book kunt u hier lezen

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door: 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Stichting Maror-gelden 
Stichting Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland 
De Dr. Henriëtte Boas Stichting 

Om de begroting sluitend te krijgen ontbreekt nog een bedrag van
€ 4.000.-. Giften hiervoor zijn van harte welkom, klik hier.

Onderzoeker en auteur:

Chaya Brasz is historicus. Zij studeerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en specialiseerde zich in de geschiedenis van de Joden in Nederland. Zij was zestien jaar werkzaam op het Center for Research on Dutch Jewry aan de Hebreeuwse Universiteit. Sinds 2003 werkt zij als onafhankelijk onderzoeker en publicist.

Drs. Brasz schreef reeds tussen juli 2005 en september 2006 het jubileumboek voor het Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland. Ze beëindigde dat project binnen de vastgestelde periode en geheel volgens de gemaakte afspraken wat betreft kwaliteit, budget, omvang en uitgave van het boek.
Zij heeft een uitgebreide onderzoekservaring en publicatielijst.