Een klein stuk geschiedenis:
Uit een inventarisatie door het Verbond, gehouden in 2001, bleek dat er in de komende decennia behoefte zal bestaan aan nieuwe rabbijnen, sjeliché tsiboer (voorzangers), leraren en andere leidinggevenden van onze joodse gemeenten en organisaties.
De druk waaronder de rabbijnen destijds werkten was deels te zien aan de spreiding van hun werk (d.d. 2005):
  • Rabbijn Ten Brink was verantwoordelijk zowel voor LJG Amsterdam als voor LJG Flevoland en LJG Gelderland en voor het goed functioneren van het College van Rabbijnen en het Beth Din.
  • Rabbijn Herman z.l., destijds allang met pensioen, droeg toen de verantwoordelijkheid voor LJG Brabant.
  • Rabbijn Soetendorp is nog gedeeltelijk werkzaam in LJG Den Haag was tevens verantwoordelijk voor LJG Utrecht.
  • Rabbijn Lilienthal, voorheen rabbijn van de LJG Amsterdam, was met emeritaat gegaan om daarna de opleiding aan het Levisson Instituut op te zetten. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor LJG Rotterdam, LJG Twente en de IJC (International Jewish Center) te Brussel.
  • Rabbijn Bar-Ephraïm was destijds de eerste rabbijn van LJG Den Haag, rabbijn van LJG Noord Nederland en landelijk geestelijk verzorger van joodse gedetineerden.
Het Verbond constateerde in bovengenoemde inventarisatie met tevredenheid dat de Liberaal Joodse Gemeenten zich blijven uitbreiden en dat de behoefte aan kennis over het Jodendom blijft groeien, en dat daarom actie was geboden om aan de vraag naar meer rabbinale leiding tegemoet te kunnen komen.

Verder werd geconstateerd dat een opleiding tot rabbijn of chazzan tot dan toe slechts in het buitenland kon worden gevolgd. Vele zeer gemotiveerde potentiële studenten zijn echter om verschillende redenen – onder meer leeftijd en werk- of familieomstandigheden - niet in de gelegenheid om gedurende een langere periode een studie in het buitenland te volgen.

Daarom is op 23 augustus 2002 de Stichting Robert A. Levisson opgericht door het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (destijds Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland.) Deze stichting heeft het Levisson Instituut in het leven geroepen. Het instituut is vernoemd naar de grote, naoorlogse Nederlandse liberaal- joodse voorman
Robert A. (Bob) Levisson z.l. (RAL) uit Den Haag, die eind 2001 -kort voor de oprichting van de Stichting- is overleden.