De brochure uit 2011...


Het wezenlijke belang van de Vrienden
.

De Vrienden van de stichting vormen de ruggengraat van ons financieel bestaan.

Bij de start van het instituut heeft een aanzienlijk aantal mensen op zich genomen ons te zullen steunen met een bedrag van € 1.000 per jaar voor minimaal vijf jaar, d.w.z. de duur van de opleiding. Bijna allemaal zijn Vriend gebleven na het einde van deze periode, wat wij zeer op prijs stellen. 

Naast de vaste bijdragen van de Vrienden storten vele donateurs giften om ons werk te steunen. Dit laat zien dat er in de joodse gemeenschap werkelijk belang wordt gehecht aan ons instituut. Deze steun is een wezenlijk deel van de motivatie voor de stichtingen - die het tweede  belangrijke deel van de financiering voor hun rekening nemen - om dit daadwerkelijk te doen. De bijdragen van de Vrienden en donateurs genereren dus meer middelen dan alleen de giften zelf.  

We hopen dat enerzijds de erkenning van de semicha en anderzijds het zien van het werk van de afgestudeerde rabbijnen en inmiddels ook de voorzangers en de leerkrachten meer mensen ertoe zal brengen Vriend van het Instituut te worden, voor een groter of kleiner bedrag per jaar en voor een kortere of langere periode. Het Instituut is een ANBI-instelling waardoor alle giften fiscaal aftrekbaar zijn en de mogelijkheid bestaat van het gebruikmaken van een notariële acte, wat soms ook fiscale voordelen kan opleveren. 

Wat bieden wij onze Vrienden?

Materieel gesproken niet heel veel. Uitnodigingen voor bijzondere gebeurtenissen enkele keren per jaar, zoals de Opening van het Academische Jaar, een lezing of deelname aan een seminar van een vooraanstaand wetenschapper over een joods onderwerp, de mogelijkheid aanwezig te zijn bij de afsluitende feestelijkheden aan het einde van een opleiding, het jaarverslag en onregelmatige nieuwsbrieven met updates van wat wij zoal doen, als ook een gratis lenerskaart voor onze bibliotheek.
 
Wat wij wel bieden is de voldoening te weten dat u door uw gift daadwerkelijk meehelpt de toekomst van joods Nederland veilig te stellen. U draagt bij aan het welzijn, het instandhouden en de ontplooing van de liberaal joodse gemeenschap in dit land.