rimon-logo-2014-200px

 

In de zomer van 2013 heeft de Stichting Robert A. Levisson op verzoek van het Verbond (NVPJ) het Liberaal Joods Landelijk Onderwijs Centrum Rimon overgenomen van de Stichting Sja’ar.

Rimon heeft als hoofdtaak lesmateriaal te ontwikkelen voor alle gemeenten die bij het Verbond zijn aangesloten. Daarnaast voert Rimon ook de volgende deeltaken uit:

• maakt nieuw lesmateriaal en verzamelt en bewerkt bestaand lesmateriaal voor de leerlingen in het Talmoed Tora-onderwijs in de leeftijdscategorie 3-13 jaar

• verwerkt lesmateriaal tot lespakketten voor alle leerkrachten

• verzorgt landelijke bijscholingen voor alle betreffende leerkrachten

• verzorgt praktische ondersteuning aan leerkrachten

• houdt zich bezig met (digitale) onderwijsvernieuwing, o.a. lesmethode Hebreeuws

• ontwikkelt nieuwe methoden voor het werken met leerlingen met een beperking

• organiseert het jaarlijkse onderwijsweekend

• organiseert de jaarlijkse Rimonderwijsdag.

Medewerkers van Rimon:

Matty van Eldik, coördinator

Liesbeth Aussen, coördinator

Lea Abram, medewerker didactiek, pedagogiek

Israel Golani, medewerker Hebreeuws

Het lesmateriaal dat Rimon ontwikkelt, bestaat uit twee soorten:

Het gedrukte materiaal (de les- en werkboeken), door Rimon vaak vertaald uit het Engels en bewerkt naar de Nederlandse situatie, wordt door het Talmoed Tora onderwijs aangeschaft via de Stichting Sja’ar, die als uitgever van de boeken blijft fungeren.

Het digitale lesmateriaal staat op de website van Rimon en bestaat uit een openbaar gedeelte, bestemd voor de leerlingen, hun ouders en andere geïnteresseerden, en een gesloten gedeelte, waartoe de leerkrachten met een inlogcode toegang hebben.

Bezoek de website van Rimon.