Eerdere aanwinsten uit 2010 en 2011

Regelmatig worden nieuwe boeken aangeschaft ter uitbreiding van de Levisson Bibliotheek, vooral recente werken voor wie in Liberaal Jodendom en moderne problemen geïnteresseerd is. 

De boeken, ook de recente toevoegingen, zijn op afspraak toegankelijk en kunnen ter plaatse worden gelezen/bestudeerd, maar worden voorlopig niet uitgeleend. Bekijk hier de catalogus.

Direct naar 14 boeken in de serie Amsterdam Studies in Jewish Philosophy  
Direct naar boeken in het Hebreeuws  ישר לספרים בעברית
Terug naar "Nieuwe boeken in de bibliotheek" op deze website
Terug naar "Recente aanwinsten" op de bibliotheekwebsite


Dit boek is een uitstekende en diepgaande studie van de mystieke dimensies van de Zohar. Het is fascinerend en belangrijk voor specialisten en leken die serieus geïnteresseerd zijn in deze materie. Maar hoewel goed geschreven eist het wel een goed concentratievermogen bij het lezen.

Dr. Melila Hellner-Eshed doceert Joodse Mystiek aan de Hebreeuwse Universiteit te Jeruzalem en aan zowel de Conservative rabbijnenopleiding als die van het Hebrew Union College te Jeruzalem. Zij kwam in augustus 2011 naar Amsterdam om een module Kabbala voor de studenten van de Levisson rabbijnopleiding te geven.

Op zondag 21 augustus hield zij een publieke lezing houden tijdens de opening van het Academische Jaar 2011-2012. Lees meer... 

 

Wat is waar van de veronderstelling dat joden in moslim-landen in de Middeleeuwen in veel betere omstandigheden leefden dan joden in christelijk Europa? Of werden ze ook door de moslims vervolgd en vernederd? 

Mark R. Cohen wijst beide vooronderstellingen af en stelt dat zij mythes met een polemisch doel zijn. In dit boek vergelijkt hij op systematische wijze hoe de joden leefden in zowel christelijke als islamitische landen. Hij brengt als eerste hierin een diepgravende verklaring waarom de joods-islamitische verhoudingen in de Middeleeuwen, hoewel niet ideaal toch beduidend minder confronterend en gewelddadig waren dan die tussen christenen en joden in Westen. 

Mark R. Cohen is hoogleraar Near Eastern Studies aan de Princeton Universiteit.

 

De bibliotheek heeft een mooi cadeau gekregen van een voormalig lid van de LJG Amsterdam die nu voorzitter van het bestuur van het Joodse Museum in Copenhagen is.

Het in het Deens geschreven boek - "Dit is niets om over te praten" - documenteert voor het eerst de belevenissen van de Deense joden tijdens de Sjoa. Direct na de Duitse invasie in oktober 1943 moesten duizenden mensen plotseling vluchten, vaak zonder dat ze hun kinderen konden meenemen, die heel snel een onderduikplaats moesten vinden.

Het boek bevat interviews en getuigenissen van deze mensen over hun vluchten, vooral naar Zweden, deportatie en ballingschap, maar het houdt niet op in 1945. Zoals elders laat de oorlog nog steeds diepe sporen achter. Maar de meeste Deense joden overleefden de oorlog en vinden daarom dat "dit niets is om over te praten", maar in dit boek doen ze het toch, voor de eerste keer, 65 jaar later.

.
 .
Hebreeuws leren is iets wat velen willen, maar wat weinigen makkelijk vinden. En toch probeert men het keer op keer, uit het besef dat dit in wezen noodzakelijk is voor het goed kunnen volgen en begrijpen van de sjoeldiensten en het lezen van de Tanach.
Klaas Smelik heeft nu een nieuw leerboek samengesteld, waarin hij op heldere wijze en met veel beelden de basisregels van het Hebreeuws presenteert. Met een blik op de pagina zie je meteen wat het is dat je moet leren en onthouden. Er staat niets overbodigs in, maar precies dat wat je moet weten om met de teksten om te gaan en de taal goed te kunnen hanteren.

Voor de fijnere details, de uitzonderingen op de regels en de klassieke taal moet men elders zijn, maar voor het leren van de basis van het Hebreeuws via de grammatiek is dit een prachtige toevoeging aan de mogelijkheden.
 


Net in de periode van de discussie over het verbod op sjechieta, de joodse manier van slachten, verschijnt bij de Amerikaanse organisatie van Reform Rabbijnen deze bloemlezing van essays over joodse eetgewoonten en voorschriften. Het boek beschrijft de definitie van kasjroet en verbreed dan de discussie naar de vele joodse manieren van omgaan met voedsel, hoe dit wordt geproduceerd, hoe waarden als ethiek, gemeenschap en spiritualiteit geïntegreerd kunnen worden in de eetgewoonten, en gaat af en toe in discussie over de kasjroetregels zelf.

Het denken achter het boek is er een van het leren maken van goed geïnformeerde keuzes. Vandaar dat het boek een brede scala aan meningen laat zien over de waarden die vormend zijn voor een voedselethiek. Daarbij komen ook het omgaan met het kasjroet in de praktijk aan de orde, voor individuen, gezinnen en de gemeenschap, waardoor duidelijk wordt hoe de besproken waarden geïntegreerd kunnen worden in een joodse religieuze praktijk.

Dit is een schitterend buffet aan keuzes waarmee een ieder een persoonlijke Kasjroet kan samenstellen, lees, denk erover na, bouw verder op u nu al doet, en eet goed, gezond en vooral lekker.Deze twee boeken bevatten de meest recente verzameling van Progressieve Responsa (antwoorden van rabbijnen op vragen vanuit de gemeenschap). Zij zijn gepubliceerd door de Central Conference of American Rabbis, de meest internationale vertegenwoordigende organisatie van liberale rabbijnen wereldwijd.

Ruim 70 vragen en antwoorden worden behandeld, waaronder het jood-worden van geadopteerde kinderen, IVF, vader-Joden, management van joodse gemeenten, actie voeren voor sociale rechtvaardigheid, gemengde huwelijken en rituelen rond overlijden en rouwen. De antwoorden beginnen vanuit de volle breedte van de klassieke joodse teksten tot moderne teksten, inzichten, filosofie en wetgeving.
In 1896 bezocht rabbijn Solomon Schechter van Cambridge University de Ben Ezra synagoge in Cairo. Op de zolder vond hij de geniza, de kamer waar oude boeken en documenten met Hebreeuwse teksten worden bewaard. Hij vond daar 300.000 documenten en onder deze een aantal ouder dan 1000 jaar!

Deze vondst wordt gerekend tot de allerbelangrijkste in onze moderne geschiedenis. Wetenschappers zijn sindsdien bezig deze documenten te analyseren en teksten te vergelijken met andere ons bekende versies. Dit werk aan deze schatkamer van historische informatie gaat nog door.

Dit boek is de eerste goed toegankelijke beschrijving van wat Schechter vond en de wijze waarop de inhoud onze kennis over de joodse en moslim geschiedenis heeft verrijkt.  

 


Het doel van dit boek is te bezien waar en hoe de hedendaagse lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg niet voldoet aan de behoeftes van veel mensen. 

Hiet is een verzameling opstellen van leidende artsen, rabbijnen, psychologen, maatschappelijk werkers en filosofen, die bekend staan zowel om hun kunde als om hun grote gevoeligheid en zorgzaamheid. Zij laten zien hoe midrasjim mensen die voor ogenschijnlijk onoplosbare sociale en persoonlijke problemen staan, kunnen helpen verder te zien dan naar hun fysieke situatie en kracht te vinden in onze joodse geestelijke bronnen.

Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere:

 • Hoe metaforen en gelijkenissen genezing kunnen bevorderen
 • Hoe de joodse traditie de zorg voor zieken thuis en in ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en in een hospice kan verrijken en beter maken
 • Nieuwe manieren om joodse teksten te betrekken bij discussies over vragen van medische ethiek
 • De rol van de joodse gemeenschap in het hulp bieden aan mensen die ouder worden, verlies hebben geleden of op welke wijze dan ook lijden.

 

Dit boek is in 1994 in het Hebreeuws door de Bar Ilan Universiteit uitgebracht. Deze Engelse vertaling verscheen in 2006.

Conversion, joods worden, "uitkomen", staat al eeuwen hoog op de agenda van joodse gemeenschappen. Door de problemen in Israël rond de Wet op de Terugkeer, de situatie van de Joden uit de vroegere Sovjet-Unie, de Ethiopische Joden, de status voor Joden die bij liberale en Conservative Batei Din (en veel orthodoxe eveneens) uitkomen, blijft het onderwerp een "heet hangijzer". 

Dit werk is een indrukwekkende inventarisatie van alles wat er te weten valt over Conversion vanuit alle mogelijke orthodoxe perspectieven. De ontwikkeling van alle aspecten van de halacha met betrekking tot dit onderwerp vanaf de tijd van de Misjna en de Talmoed tot vandaag de dag wordt geanalyseerd en besproken.

Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de Responsaliteratuur vanaf de Emancipatie en de toepassing van de halacha in de snel en ingrijpend veranderende omstandigheden sindsdien. Daarnaast worden een aantal relevante onderwerpen uit de joodse geschiedenis behandeld, die verhelderend werken voor het begrijpen van de halachische discussies.

Terug naar boven 


Rabbijn Reuven Firestone is hoogleraar Middeleeuws Jodendom en Islam aan de Hebrew Union College te Los Angeles en Director van het Institute for the Study and Enhancement of Muslim-Jewish Interrelations aan de University of Southern California. Hij heeft ook een serie college's Islam gegeven voor de rabbijnenopleiding van het Levisson Instituut.

Reuven Firestone heeft een alomvattend, zeer leesbaar en sympatiek boek over de Islam geschreven speciaal gericht op een joods lezerspubliek. Hij laat zien wat de "echte" Islam is, anders dan de fundamentalistische en terroristische islamitische groeperingen. Dit is een boek dat Joden helpt om goed geïnformeerd een dialoog te voeren met moslims en laat zien dat zulke contacten boeiend en zinvol kunnen zijn.De Tora is zolang wij als volk bestaan onze primaire bron geweest van inspiratie en antwoorden op onze problemen en de uitdagingen van elke generatie. Gedurende de laatste generatie is veel belangrijk, baanbrekend en creatief werk verzet om ook het lang onderdrukte vrouwelijke perspectief bij het lezen en begrijpen van de Tora te herontdekken en te presenteren. Er was echter geen geordende en representatieve presentatie van alles wat de onderzoekers hebben ontdekt en wat zij aan commentaren hebben geschreven. Vandaar dat dit verzamelwerk geïnitieerd werd door de Women of Reform Judaism in Noord-Amerika. Het resultaat werd dit 'egalitarian' commentaar op de Tora waarin zowel vrouwen als mannen zichzelf in de pagina's van deze geheiligde tekst kunnen terugvinden.Een verzameling studies van de vele connecties tussen de geschiedenis en de cultuur van de Joden in Nederland vanaf het begin van de 17e eeuw tot na de Sjoa. En van de processen en fenomenen die specifiek zijn voor de joodse geschiedenis in de moderne tijd. De Nederlandse joden werden geestelijk gevoed door de grote sefardische en asjkenazische centra van die tijd, maar tegelijkertijd waren zij ook een bron van inspiratie voor joden in andere delen van de verstrooiing.     

Yosef Kaplan, de redacteur van dit boek is hoogleraar Joodse Geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit te Jeruzalem.Dit boek is bevat het proefschrift waarop Rachel Reedijk, lid van LJG Amsterdam, in 2010 is gepromoveerd aan de VU. Zij is een cultureel antropoloog, secretaris van de Commissie Dialoog van de LJG Amsterdam en heeft langjarige ervaring in de dialoog met christenen en moslims.

Het thema van het boek is ongewoon. Rachel Reedijk heeft onderzocht wat er door het deelnemen aan de dialoog gebeurt met de identiteit en zelf-identificatie van de participanten. 

Dr. Reedijk heeft een respons gegeven aan de lezing van drs. Bart Wallet bij de opening van het academische jaar 2010-2011.Robert Friend was een uitstekende dichter en vertaler, die zo'n 800 werken heeft vertaald die voor het eerst gepubliceerd werden in het Hebreeuws, Jiddisj, Spaans, Frans, Duits of Arabisch. Hij werd echter het best bekend door zijn vertalingen van Hebreeuwse dichtkunst.

Deze bloemlezing bevat een verzameling van niet eerder gepubliceerde vertalingen van 19 dichters uit de 20e eeuw, met de
originele Hebreeuwse tekst ernaast. Deze vertalingen zijn te omschrijven met een klassiek commentaar van Goethe: dit is allesbehalve "wat verloren gaat in de vertaling", maar juist "wat de vertaling overleeft." Lea Goldberg (1911-1970) is een van de meest geliefde en gelezen moderne Israelische dichters. In 1952 stichtte zij het Department of Comparative Literature aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en later werd zij bekroond met de Israel Prize. 

Deze bloemlezing bevat een groot deel van Lea Goldberg's gedichten met nieuwe vertalingen door Rachel Tzvia Back (maar zonder de originele Hebreeuwse tekst) en ook T. Carmi's klassieke vertaling van haar enige toneelstuk Lady of the Castle.   
Het is 10 jaar geleden dat het grote demografische onderzoek naar de Joden in Nederland werd gepubliceerd. Dit boek bevat de -lang niet eenduidige en deels omstreden- resultaten van een vervolg op dat onderzoek.

Het boek is interessant, niet alleen voor demografen en andere wetenschappers, maar voor eenieder die nadenkt over de praktische maatregelen die getroffen kunnen of moeten worden om de gemeenschap verder te versterken en tot bloei te brengen.

De schrijver Marshall B. Rosenberg, is een Amerikaans klinisch psycholoog die de stelling poneert dat de manier waarop we met elkaar communiceren -meestal onbedoeld- gewelddadiger is dan we zelf beseffen, doordat de uitdrukkingen die we gebruiken vaak nodeloos beschuldigend zijn. Door vele heldere voorbeelden laat hij zien hoe het anders kan. 

Zijn benaderingswijze heeft grote belangstelling gekregen. Zo ondersteunt de V.N. zijn werk in o.a. het Midden-Oosten, voormalig Joegoslavië, Rwanda, Sierra Leone en Sri Lanka. In Nederland en België houdt het Centrum Geweldloze Communicatie zich bezig met het bekendmaken en trainen van het model, ook in de politiek, op scholen en werkplekken.Een schitterend, groot (platen)boek over het joodse leven in Enschede vanaf 1767 tot 2004, toen de restauratie van "de mooiste synagoge van Nederland" werd voltooid. In grote lijnen wordt de geschiedenis van de joden van 1767 tot 1928 geschilderd, gevolgd door een goede beschrijving van de bouw van de synagoge en de ontwikkelingen in de jaren '30 met de komst van de vluchtelingen uit Duitsland. Er wordt stil gestaan bij de Tweede Wereldoorlog waarbij een lijst van allen die vermoord werden of in de onderduik stierven ook wordt gegeven. Een beschrijving van de restauratie van de synagoge en persoonlijke verhalen van Enschedese joden (waaronder Hanneke van der Horst van de LJG Twente) vanaf 1945 completeren het boek.
Niet afgebeeld is het onlangs verschenen boek van Dick Houwaart De laatste jaren. Joden in Oost-Nederland 1875-2010. Hoewel beduidend eenvoudiger in de uitvoering, beschrijft Houwaart op conciese en heldere wijze de belangrijkste gemeenten en aspecten van de joden in dit gebied gedurende de laatste 135 jaren. Aandacht wordt ook op plezierige wijze besteed aan het ontstaan en de ontwikkeling van de LJG Twente en de sjoel in Haaksbergen.

 

Weer een prachtig (platen)boek over de ontwikkeling van het spoorwegsysteem in Palestina-Israël vanaf het begin in de tijd van het Ottomaanse rijk tot en met de nieuwe bloei in de laatste 20 jaren, waardoor de spoorwegen een belangrijke rol zijn gaan spelen in het economische leven van Israël. Het gaat over de spoorwegen, maar het is het verhaal van het ontstaan van het moderne Israël vanuit een ongewoon perspectief en biedt daarom -naast de vele mooie beelden- een rijkdom aan inzichten in de ontwikkeling en de moderne geschiedenis van het land.Het boek van prof. Boyarin sluit aan bij het einde en de conclusie van de lezing die rabbijn David Lilienthal voor de LJG Amsterdam hield t.g.v. het symposium over de toekomst van het Jodendom op 10 oktober 2010. Zie voor ander achtergrondmateriaal: hier en hier.


Prof.
Daniel Boyarin is hoogleraar Talmudic Culture aan de University of California in Berkeley. Ook is hij o.a. Affiliated Member Department of Women's Studies en Member of core faculty in the minor in Gay and Lesbian Studies.

Dit is een interessante vergelijking tussen het denken van Plato en de filosofie van Socrates enerzijds en dat van de Talmoedische rabbijnen anderzijds, waar er duidelijke verschillen maar ook onverwachte parallellen te vinden zijn, al leefden ze honderden jaren uit elkaar. Zoals de titel belooft is het niet alleen een intellectueel uitdagend boek, maar is het ook vrolijk, vol humor en plezierig om te lezen en om diep over na te denken.
 

 

Hier is een geheel anderssoortig boek dan het bovenstaande. Het is een goede inleiding in een onderwerp als Vergelijkende Godsdienstwetenschappen. Het doet denken aan het debat tussen de rabbijn, de priester en de moslim geleerde die Jehuda HaLevi beschrijft in De Koezari.

De toon is lichter en vol humor, de vorm die van een fabel, maar de presentatie van de opvattingen van de verschillende godsdiensten is helder en -afgezien van enkele irritante kleine maar opvallende fouten- in grote trekken correct.

In Het Grote Godsdiensttoernooi van de Koning komen aan het woord: de atheïst, de boeddhist, de hindoe, de moslim, de jood en de christen. Allen zijn zij als vertegenwoordigers gekozen door hun eigen wereldgemeenschappen. Wie gaat winnen en het probleem van de dromen van de Koning, zijn Wijze en zijn Nar oplossen?
 

Er zijn al een aantal boeken over de Islam in de bibliotheek, maar we ontdekten dat er geen goede vertaling van de Koran bij was. Deze uitgave wordt gerekend tot de allerbeste vertalingen in het Nederlands. De Nederlandse en de Arabische teksten zijn naast elkaar afgedrukt in twee kolommen op de pagina.

De vertaler, Fred Leemhuis, noemt zijn werk zelf bescheiden  "een weergave van de Arabische tekst in het Nederlands".

Het boek verscheen voor het eerst in 1989, dit is de 14e druk uit 2009.


In de loop der tijd zijn een aantal tijdschriften aan de collectie toegevoegd. Onder andere Azure, een tijdschrift dat 4 keer per jaar in Israël verschijnt en zichzelf als volgt omschrijft: "Azure is a forum for original thought on issues concerning the Jewish public, published by the Shalem Centre in English and Hebrew editions. The Shalem Center is a non-partisan, tax-exempt research institute for Jewish en Israeli social thought."

Zie verder op http://azure.org.il/

In recentere -in de bibliotheek aanwezige- nummers zijn artikelen verschenen zoals "Lawrence of Judea" van Martin Gilbert, "Knowledge-Nation Israel: A New Unifying Vision" van Carlo Strenger, "Henry James's Critique of the Beautiful Life" van R.R. Reno, "Chabad's Lost Messiah" van Tomer Persico, "The Radical Meaning of Forgiveness" van Robert Enright and "Modernizing the Holocaust" van Yaki Menschenfreund. 

 

Dit is een bijzonder werk over de betekenis van de Tempelberg in Jeruzalem, het enorme plein dat voor ons al sinds 3000 jaar de heiligste plaats op aarde is. Dit boek is echter een co-productie van een Israëlisch-joods, een Palestijns-moslims en een Dominikaans wetenschappelijk instituut, alle drie gehuisvest in Jeruzalem.

De inhoud gaat, in woord en beeld, niet slechts over de geschiedenis en de monumenten, maar bespreekt de botsende emoties die door de tijden heen door deze plaats opgeroepen zijn en de explosieve gevoelens die eraan verbonden zijn, ook vandaag de dag.

Het geheel beslaat 11 artikelen over de geschiedenis van het terrein in bepaalde periodes, geschreven door verschillende deskundigen, 5 thematische artikelen over dit gebied in de kunst en het denken van de drie godsdiensten, een persoonlijke kijk van de president van zowel de Hebreeuwse Universiteit als van de Al-Quds Universiteit en van Carlo Maria kardinaal Martini. Ook bevat het boek 216 veelal niet eerder gepubliceerde foto's en 26 kaarten en tekeningen.

   

De droom van de studiegroepen over de Tora waarvan de leden niet goed overweg kunnen met onze klassieke Hebreeuwse commentaren is bewaarheid geworden: The Jewish Publication Society heeft een Engelse vertaling van de "Mikraot Gedolot" of de "Rabbijnenbijbel" uitgebracht. De eerste twee delen, Sjemot en Wajikra, staan op onze planken.

De Hebreeuwse tekst is die van de 1999 JPS Tanakh, en bevat zowel de oude als de nieuwere JPS translations. De belangrijkste verklaarders die opgenomen zijn, zijn Rashi, Rashbam, Ibn Ezra, Nachmanides, alles aangevuld door de vele vragen van Abarbanel. Verder zijn er verklaringen toegevoegd vanuit de Masora, Bekhor Shor, Kimchi, Chizkuni, Gersonides en Sforno.  

Dit boek is een heel toegankelijk naslagwerk over 400 Talmoedische rabbijnen. Het bevat korte biografieën van deze wijzen, plaatst hen in hun historische context en citeert hun meest belangwekkende uitspraken.

Het boek is geheel anders dan Ephraim Urbach's monumentale werk 'The Sages", ook aanwezig in de bibliotheek. Dat boek behandelt de gedachtenwereld van de rabbijnen en is georganiseerd op basis van filosofische en theologische onderwerpen. Judovits' boek is een handzaam werk om snel na te kijken wie iemand nu weer precies was. Als je dat even wil weten, is het zeer de moeite waard. 

 

 
The New Rabbi zou een spannende roman zijn, als die niet geschreven was door een bekende onderzoekjournalist die vele prijzen voor zijn werk heeft gewonnen. Toen rabbijn Gerald Wolpe, die 30 jaar lang de leider was geweest van een van de grootste Conservative gemeenten in de V.S. bekend maakte dat hij met pensioen zou gaan, werd Stephen Fried uitgenodigd om hem en het proces van het vinden van een opvolger te volgen. Het had een relatief eenvoudige zaak moeten zijn, maar de ontwikkelingen werden zo dramatisch dat de gemeente dreigde uiteen te spatten. 

Fried biedt een kijk in het intense professionele en persoonlijke leven van de rabbijnen in deze gemeente, de spanningen tussen de belangen van een seculiere samenleving en een oude traditie, het zoeken naar een persoonlijke geloofsbelevenis en Godsvertrouwen en het drama dat speelt in een invloedrijke gemeente, die zichzelf wil vernieuwen voor de komende generatie.
 

Hier twee boeken vanuit die delen van de  orthodoxie waar men wegen zoekt om zich binnen de halacha toch aan te passen aan het eigentijdse denken en voelen in de joodse wereld. Rabbijn Daniel Sperber heeft bijgedragen aan het eerste en is de schrijver van het tweede. Hij was hoogleraar Talmud aan de Bar-Ilan Universiteiten en kreeg in 1992 de Israel Prize voor zijn studies in Talmud en de geschiedenis van joodse gebruiken. Hij heeft meer dan 30 boeken en 400 artikelen over allerlei onderwerpen op dit gebied gepubliceerd.

"Women and men in communal prayer" is een 410 pagina's lange bundel van 5 artikelen die de vraag behandelt of vrouwen kunnen voorgaan in sjoeldiensten en opgeroepen kunnen worden en uit de Tora mogen voorlezen als mannen aanwezig zijn. Rabbi Sperber argumenteert heel uitgebreid en diepgravend en op basis van halacha dat de vrouwen een veel grotere rol moeten kunnen spelen in het religieuze (sjoel)leven dan men gewoon is te denken.

De bundel bevat ook tegenovergestelde meningen en dit maakt het interessant, zowel door het uitputtende aanbod aan halachische informatie en tientallen pagina's met bibliografieën en noten als door de duidelijke demonstratie van de wijze waarop deze discussie leeft en gevoerd wordt in delen van de orthodoxie. Van harte aanbevolen voor wie in deze dingen echt geïnteresseerd is.

 

Het tweede boek is van professor Sperber alleen. Dit is gewijd aan het probleem van de grenzen van wat volgens hem halachisch toelaatbaar is in het veranderen en moderniseren van de sidoer. De tekst op de achterkant van het boek is onder andere:

"Although Jewish liturgy has its roots in antiquity, it evolved and developed throughout the ages to emerge in its present, largely standardized form. However, in some respects, it is archaic, containing passages and and statements that apply more to past eras than to the present day. In some cases, these passages may even be offensive to certain segments of our society. It is for this reason that this book attempts to delineate the parameters of halachically permissible changes in our liturgy - changes that have precedents in traditional sources and that may correct anachronisms and defuse possible conflict, thus enhancing the experience of prayer for an ever-widening spectrum of Orthodox Jewry."

Het boek geeft dus inzicht in de halachische methodologie en de wijze waarop orthodoxe rabbijnen hun beslissingen nemen in hun confrontatie met de moderne tijd. Heel boeiend dus, voor wie in de fijnere details van de liturgie en in de halacha eromheen geïnteresseerd is.


Dit boek, met de subtitel "Waarom geloven goed is voor je gezondheid" gaat over het snijvlak van religie en psychiatrie. Wij leven in een tijd waarin wetenschap, theologie en marktdenken bijna alles lijken te verklaren. Als iemand toegeeft dat hij in God gelooft, wordt hij zowat voor gek verklaard. Maar is het geloof echt een waanidee en, zoals soms wordt beweerd, slecht voor je gezondheid? Of heeft het juist een positief effect op lichaam en geest? 

Andrew Sims is emeritus-professor in de psychiatrie en co-auteur van "Spirituality and Psychiatry (2009) en werkte mee aan "Mad, Bad or Sad: a Christian approach to anti-social behaviour and mental disorder"(2006).

In dit boek bespreekt Sims de psychiatrische aspecten van geloof in God. Hij gaat in op de relatie tussen godsdienst en mentale stoornissen en vertelt wat bezetenheid door demonen met de psychiatrie en het geloof te maken heeft. Het boek is geschikt voor iedereen die het verband tussen godsdienst en geestelijke gezondheid wil bestuderen en wie geïnteresseerd is in de discussie over God en de invloed van geloof op het welzijn van de mens.

 "Paradise is part of the world in which we live. Here's how to experience it day to day, moment to moment."

Howard Cooper is een rabbijn die in Londen woont en die door velen in Europa en de V.S. wordt gezien als een van de grote spirituele leraren van deze generatie. Dit is zijn eerste boek, gepubliceerd in 2003.

In 26 hoofdstukken - van A t/m Z - laat hij een spiritueel licht schijnen over onderwerpen uit ons alledaagse leven. Daarbij gebruikt hij een oude joodse mystieke methode van interpretatie waardoor hij de letterlijke betekenis ervan onthult, maar ook de toespelingen die daarin besloten liggen. 

 

 


14 boeken in de serie van "Amsterdam Studies in Jewish Philosophy"
(eerder genoemd
"Amsterdam Studies in Jewish Thought").


De redacteur en (mede)auteur van delen van deze serie wetenschappelijk hoogstaande werken over joodse filosofische onderwerpen is prof. Reinier Munk, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, docent aan het Levisson Instituut en lid van onze Academische Commissie.


1. Prophecy, the History of an Idea in Medieval Jewish Philosophy.
Dit boek, geschreven door Howard Kreisel, presenteert een diepgaande studie van profetie in het denken van 7 leidende middeleeuwse joodse filosofen: Saädia Gaon, Jehoeda HaLevi, Maimonides, Gersonides, Chasdai Crescas, Joseph Albo en Baruch Spinoza. 

2. Hermann Cohen's Critical Idealism.
Er is maar weinig over Hermann Cohen en zijn baanbrekende werk in het Engels geschreven. Dit boek, samengesteld en geredigeerd door Reinier Munk, wil dit gebrek verhelpen. In 14 essays worden Cohens System of Philosophy -zijn klassieke werk in drie delen over logica, ethiek en esthetica- en zijn werken over Jodendom en Religie beschreven en geanalyseerd.

3. Studies in Hebrew Language and Jewish Culture.
Dit is een Festschrift gepresenteerd aan prof. Albert van der Heide ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. Het boek is samengesteld en geredigeerd door Martin Baasten en Reinier Munk en bevat 19 studies uit vrijwel de gehele breedte van het veld van Hebrew and Jewish Studies. Het resultaat is een prachtig voorbeeld van de rijkdom en verscheidenheid van wat er aan academische studies van Hebreeuws, Jodendom en joodse cultuur dezer dagen gedaan wordt.

4. The Medieval Hebrew Encyclopedias of Science and Philosophy.
Dit zijn de "Proceedings of the Bar Ilan University Conference", gehouden te Rechovot in Israël in januari 1998. Dit was een internationale bijeenkomst van vooraanstaande wetenschappers uit Europa, de Verenigde Staten en Israël op het gebied van middeleeuwse Hebreeuwse encyclopediën van wetenschap en filosofie, geschreven in het Hebreeuws, Arabisch en Latijn. Dit boek is samengesteld en geredigeerd door Steven Harvey.

5. Aquinas and Maimonides on the Possibility of the Knowledge of God, an Examination of the Quaestio de Attributis, geschreven door Mercedes Rubio. Dit is een diepgravende studie van deze belangrijke tekst van Thomas Aquinas. De auteur bespreekt de invloed die Maimonides had op Aquinas' denken. Ook vestigt hij de aandacht op verwijzingen naar de werken van Maimonides, die in eerdere analyses van het werk van Aquinas niet te vinden zijn.

6. Morning Hours, Lectures on Gods Existence.
Een Engelse vertaling van Morgenstunden van Moses Mendelssohn, de grootste denker van de Duitse Verlichting. Dit werk is een presentatie van bewijzen van het bestaan van God, bedoeld voor zijn zoon. Het boek werd voor het eerst gepubliceerd op 4 januari 1786, zes maanden voordat Mendelssohn overleed.       

7. Man as a Place of God, Levinas' Hermeneutics of Kenosis.
Renée van Riessen houdt in dit werk Levinas' filosofie tegen het licht van zijn ethiek en antropologie. Deze analyse wordt daardoor een boeiende inleiding in de hoofdmotieven van zijn denken. Bovendien brengt de auteur kritische perspectieven over Levinas naar voren door zijn werk te relateren aan dat van Heidegger, Ricoeur, Rorty, Derrida en Vattimo.

8. Levinas in Jerusalem: Phenomenology, Ethics, Politics, Aesthetics.
Dit is een bundeling van 11 voordrachten, gehouden tijdens de internationale conferentie "Levinas in Jerusalem" aan de Hebreeuwse Universiteit in mei 2002. Deze bundeling geeft een overzicht van de meest vruchtbare gebieden van het hedendaagse onderzoek naar Levinas' gehele oevre, zowel zijn filosofische werken als de Joodse en Talmoedische.

In deze serie zijn nog 6 delen aanwezig in de bibliotheek:  

 • Essays in Jewish Philosophy in the Modern Era
  with an introduction by Paul Mendes-Flohr en Nathan Rotenstreich, 1996
   
 • History and Faith
  Studies in Jewish Philosophy, Aviezer Ravitzky, 1996
   
 • The Rationale of Halachic Man
  Joseph B. Soloveitchik's Conception of Jewish Thought, Reinier Munk, 1996
   
 • The Rationality of Transcendence
  Studies in the Philosophy of Emmanuel Levinas, Theodore de Boer, 1997
   
 • Mother of Reason and Revelation
  A Short History of Medieval Jewish Linguistic Thought, Irene E. Zwiep, 1997
   
 • Physics and Metaphysics in Hasdai Crescas
  Warren Zev Harvey, 1998

ספרים בעברית 


Dit is een boek uit 2004 in de mooie serie Sifré Chemed van Uitgeverij Yediot Achronot: Lo kach katoev baTanach - Zo staat het niet geschreven in de Tanach. Twee hoogleraren aan de Hebreeuwse Universiteit te Jeruzalem, Yair Zakowitz (Bijbelwetenschappen en de vroege interpretaties van de Tanach) en Avigdor Shinan (Hebreeuwse Literatuur met nadruk op de Rabbijnse literatuur) hebben onderzoek gedaan naar de literaire tradities die niet werden opgenomen in de tekst van de Tanach, maar die toch bewaard bleven als mondelinge tradities over honderden jaren. Uiteindelijk is veel van dit materiaal terechtgekomen in de midrasjim en de aggada, in de joods-hellenistische boeken en de Dode Zeerollen, in de targumim (Arameese vertalingen met toelichtingen) en in de vroeg-christelijke en islamitische literatuur. Uitgaande van 30 bekende bijbelverhalen, beschrijven de auteurs alternatieve versies die in andere bronnen te vinden zijn: wie waren de "B'né ha-elohim" in het begin van Beresjiet? Wat gebeurde er met Mosjé nadat hij vluchtte uit Egypte en voordat hij in Midjan arriveerde? Wie splitste de Rietzee tijdens de Exodus? Waarom eten we matsa met Pesach? Wat gebeurde er tijdens de ontmoeting van Koning Salomo en de Koningin van Sheba? Spannend allemaal!   
Dit boek, ,חקירות תלמודיות is een Hebreeuwse vertaling uit het Frans van Explorations Talmudiques uit 1998, geschreven door Georges Hansel. Hij is de schoonzoon van Levinas en heeft diens stijl van Talmoedische verhandeling overgenomen.
Lees meer in het Hebreeuws... הספר נשים בחוץ - נשים בפנים עוסק ביחס לנשים ולמקומן החברתי והדתי בעולם בו נוצרה ספרות המשנה והמדרש. הספר מציג קריאה מודרנית ונשית של מדרשי ההלכה - אחד מתחומי הלימוד המרכזיים של התנאים, חכמי המשנה. ייחודו של הספר בשילוב בין מודעות פמיניסטית לקריאה ספרותית, מחקרים וצמודה של יחידות המדרש. מחברות הספר קשובות למילים ולמה שביניהן, ככל שהדבר נוגע למקומן של נשים מבחינה חברתית ודתית כפי שעולה מיחידת המדרש

במוקד הספר מדרשים השואלים האם נשים בחוץ או בפנים ביחס להלכות שונות. השאלה נשאלת בתבנית קבועה: "איש, אין לי אלא איש, אשה מניין?", ולכן עומדים במרכז הספר שני מושגים מן החישבה המיגדרית - "הדרה" ו"הכללה", המהווים בסיס להבנת המהלכים במבנה המדרש


מלחמת התרבות שבין מודרניסטים לשמרנים ואנטי-מודרניסטים על אתוס הנאורות, על היחס לערכים הליברליים וההומניסטיים, ועל עיצובם של החברה, החינוך ו"היהודי החדש", היא פרק היסטורי מתמשך ולא חתום בתולדות היהודים. תנועתה השכלה, שנגעה בעצב הרגיש של הקיום היהודי בעידן של תמורות והרעידה אותו מנקודת מוצא של מיוט בעל תודעה חלוצית של מתקני עולם, היא גם שעוררה את פולמוסי התרבות הרשונים

תולדותיה של תנועת ההשכלה בעידן הפריחה שלה ביהדות מזרח אירופה במאה ה-19 משוחזרים בספר הזה במאות כללי ובעשרה פרקים, שכל אחד מהם משמיע קול בתנועה רבת הפנים הזו

שמואל פניינר הוא פרופסור להיסטוריה יהודית מודרנית באוניברסיטת בר אילן וחוקר תולדות תנועת ההשכלה ביהדות אירופה במאות ה-18 וה-19
 

 דליה מרקס קיבלה דוקטורט בחקר התפילה באוניברסיטה העברית וסמיכה לרבנות בהיברו יוניון קולג'. מרקס, דור עשירי בירושלשים, היא מרצה בכירה לליטורגיה ומדרש בהיברו יוניון קולג', עוסקת בכתיבה מחקרית, מסאית ולטורגית ומלמדת במסגרות מגוונות בארץ ובחו"ל

ראשית היום וסיומו, זריחת החמה ושקיעתה ועליית בני אדם על יצועם והשכמתם עם בוקר - למעברים אלה ולביטוייהם בעולם התפילה והמחשבה היהודית מוקדש ספרה המרתק ורב-החידושים של דליה מרקס

בעת אישן ואעירה עוסק במעברי היום והלילה בסידור התפילה. הספר מיועד לכל קורא המבין שלשונו של סידור התפילה היא לשונו של תרבות ישראל ושל הספרות היהודית לדורותיה. הספר מציע לקוראיו - הן מי שעולם הסידור זר לו והן מי ששביליו נהירים לו - סקירה הסטורית רחבת יריעה, פרשנויות מפתיעות וחדשות של טקסטים ידועים וכן דיונים מרתקים בסוגיות הנוגעות למעברים יומיומיים של קבע בחיי כל אדם בכלל ובחיי כל איש ואשה מישראל בפרט

 

 אליעזר שביד, חתן פרס ישראל, הוא מגדולי החוקרים במחשבת ישראל בימינו. עד צאתו לגמלאות היה פרופסור מן המניין בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים

סידור התפילה הוא החיבור העממי ביותר, הנאמר-ונשנה ביותר והמופנם ביותר בכל שדרות העם, ויותר מכל יצירה אחרת הוא משקף את אחדותה של היהדות ואת רציפותה כעולם רוחני ייחודי
החידוש בספר הזה הוא גם מתודי וגם מהותי. הוא אינו פירוש לסידור התפילה וגם אינו עיון פילוסופי עצמאי במהותה של התפילה, כי אם עיון תפילות עצמן, כדי לדלות מתוכן את תוכנן ההגותי, המחשבתי, הרגשי והשירי, וכדי להציג כמכלול של השקפת עולם חיה, מתפתחת, מתחדשת ומתגוונת לאורך הדורות

הקורא בספרו של שביד יוכל להבין את מבנהו של סידור התפילה ואת שלמותה של היצירה הספרותית המבטאת חשיבה דתית שיטתית מגובשת, שממנה נתן להפיק את הפילוסופיה הדתית של חכמי המשנה
קריאה בספרו של שביד מהווה חווית תגלית של עומק קיומי פנימי, אשר בלי התפילהנשאר אילם

 

משהוא חדש לגמרי: תרגום התנ"ך לעברית! הספר כולל כל הטקסט המקראי וגם אותו הטקסט בעברית בת ימינו, כל פסוק ותרגומו מולו

דברים בפתח ה"תרגום" והקדמת העורך

Terug naar boven