De Levisson Bibliotheek bevat ruim 4000 boeken, van klassieke joodse teksten, commentaren, literatuur en naslagwerken tot recente werken op gebieden van speciale interesse voor wie in Liberaal Jodendom en moderne problemen geïnteresseerd is.

De Levissonbibliotheek is in eerste instantie bedoeld als een referentiebibliotheek voor de rabbijnstudenten en van het Instituut. De basis is in 2004 gelegd met hulp van mevrouw Sarah Friedman, destijds de hoofdbibliothecaris van de Hebrew Union College te Jeruzalem en sindsdien is hierop verder gebouwd.

De collectie is gevestigd in het gebouw van de Liberaal Joodse Gemeente te Amsterdam aan de Zuidelijke Wandelweg 41.
Samen met de boeken van de Judith Drukbibliotheek vindt u hier zo'n 7500 titels.

De catalogus is te raadplegen op www.levissonbibliotheek.nl. Daar vindt u ook alle overige informatie over de bibliotheek. 

De bibliothecaris is mevrouw Francine Püttmann, die tevens de Directeur Algemene Zaken is van het Instituut. Zij is te bereiken via Contact.
Het beleid van de bibliotheek wordt bepald door de gemeenschappelijke Bibliotheekcommissie van het Levisson instituut en de LJG. Deze houdt zich bezig met de collectievorming, de uitleenmogelijkheden en met de laatste delen van de inrichting van de ruimte. Voor voorbeelden van de laatste aanwinsten en van wat er in de periode daarvoor is aangeschaft, zie het menu links.