Het beroepsgerichte gedeelte van de opleiding houdt het volgende in:

 • Pastorale zorg
  Gesprekstechnieken en counseling: introductie in de verschillende aspecten en achtergrondbegrippen van gespreksvoering en begrijpen. Communicatieve vaardigheden op het gebied van luisteren, begrip tonen, faciliteren en het geven en ontvangen van feedback. Contacten kunnen aangaan, langdurig onderhouden en zo nodig kunnen afronden.
  Pastorale zorg: principes van pastorale zorg, in tegenstelling tot bijv. psychotherapie. Het brengen van spiritualiteit en joodse waarden in het werk, presentatietechnieken, morele overwegingen en ethiek, reflectie, analyse en inzicht.
  Onderwezen met tussenpozen in de jaren 1-5.

 • Levenscyclus: onderzoeken van de verschillende fasen en overgangen van de cyclus van het gezinsleven; verkennen van de rol van de rabbijnen bij de gebruiken en de rituelen, horend bij de verschillende overgangen/transities (bar mitswa, huwelijk, etc.); inzicht hebben in thema’s, die spelen tijdens de levenscyclus.
  Onderwezen in de jaren 1-2.

 • Progressief Jodendom in Nederland: introductie in het werkterrein van de rabbijnen: kennis van de actuele demografie, ontmoetingen met verschillende organisaties met betrekking tot zorg, beleid, interreligieuze betrekkingen, etc., steeds de rol van een rabbijn verkennend. De veranderende demografie in Nederland vraagt om  het steeds (her)overwegen van de rol van een rabbijn.
  Onderwezen in de jaren 1-2 en tijdens stages.

 • Rabbinaal leiderschap: vaardigheden, zoals onderhandelen, conflicthantering, beheren van dynamieken zoals die voorkomen bij de rol van een rabbijn. Ontwikkelen van een leiderschapsstijl. Bestuurlijke en beleidsmatige activiteiten: dit bevat o.a. het werk van het Beth Din en het College van Rabbijnen, het regelen en voorbereiden van diverse activiteiten voor de gemeente en andere zaken. Op een dynamische, inspirerende en harmonieuze manier leren te werken met besturen, commissies en de vele vrijwilligers.
  Onderwezen in de jaren 2-5, gedurende het hele jaar, tijdens training sessies, workshops en professionele supervisie tijdens stages.

 • Halacha in de praktijk: primair staat de praktische toepassing van de joodse wet (halacha lema'aseh). Dit wordt automatisch onderwezen tijdens de stages in de verschillende gemeenten – rabbinale werkzaamheden door de rabbijnen en door collega’s tijdens het Beth Din.
  Onderwezen in de jaren 4-5, door het jaar heen.

 • Liturgie en rabbinale werkzaamheden in de praktijk: rituelen uit het joodse jaar en de joodse levenscyclus in sjoel en thuis kunnen uitvoeren en onderwijzen, een derasja kunnen geven, in het openbaar kunnen spreken, voldoende didactische kennis hebben om les te kunnen geven aan kinderen en volwassenen.
  Onderwezen in de jaren 3-5, door het jaar heen; workshops, trainingen en stages.
   
 • Persoonlijke ontwikkeling als rabbijn: door de opzet van het programma tijdens de beroepsgerichte opleiding zijn er veel gelegenheden voor de studenten om aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling te schenken, o.a. gedurende counseling en gesprekstraining, pastorale en leiderschapstraining en tijdens supervisie in de stages. Bovendien is er voor iedere student studiebegeleiding gedurende de gehele opleiding.
  Onderwezen in de jaren 1-5, tijdens verschillende gelegenheden gedurende het hele jaar.

 • Portfolio: Tijdens de rabbinale opleiding bouwt de student zijn/haar eigen portfolio op, een map met stukken die laat zien welke competenties de student heeft verworven tijdens de opleiding of op een andere manier. Het stelt de student in staat zijn/haar ontwikkeling te tonen tijdens de studie en het stelt de docenten in staat om het leerproces te beoordelen. De student verzamelt bewijsstukken om de persoonlijke ontwikkeling te tonen. Dit kunnen geschreven teksten zijn, maar ook foto’s, video opnames, (Power Point-) presentaties en ander illustratief materiaal.