Het academische gedeelte van de opleiding houdt het volgende in:

 • Hebreeuws: Bijbels, Rabbijns en Israëlisch Hebreeuws. 
  Onderwezen in de jaren 1-3, gedurende het hele jaar.
 • Aramees: de varianten die nodig zijn om joodse klassieke teksten, Tenach en rabbijnse teksten te kunnen lezen en hanteren.
  Onderwezen in het 1e jaar, gedurende het hele jaar.
 • Tanach: zijn literatuur, Midrash, middeleeuwse en moderne commentaren, moderne Bijbelkritiek.
  Onderwezen in de jaren 1-4, gedurende het hele jaar.
 • Halacha: principes, ontwikkeling, relatie tot Aggada, benaderingswijze door verschillende joodse stromingen, klassieke en moderne bronnen en responsa.
  Onderwezen in de jaren 1-5, gedurende het hele jaar.

 • Geschiedenis: een grondig overzicht, ideeëngeschiedenis, de specifiek joodse benadering van geschiedenis, inzicht in de problematiek van de joodse geschiedenis. Speciale aandacht is er voor de geschiedenis van de Nederlandse joodse gemeenschap en de progressieve beweging in het algemeen.
  Onderwezen in het 1e jaar, gedurende het hele jaar. In de jaren 2-5 seminars.
 • Israël: land en staat: geschiedenis, theologische en culturele betekenis, perioden van studie en ervaring in het land zelf, grondige persoonlijke kennismaking met de Israëlische beweging voor progressief jodendom, zijn leiders en instituten.
  Onderwezen in de jaren 2-5, incl. seminars in Nederland en Israël.

 • Liturgie: een grondige introductie in de ontwikkeling van de joodse liturgie, de inhoud van hedendaagse orthodoxe en niet-orthodoxe sidoerim en minhagim (Asjkenasi, Sefardi, Edot HaMizrach), geschiedenis, de overeenkomsten en verschillen en de theologische achtergronden hiervan, contemporaine vraagstukken.Onderwezen in de jaren 2-5, incl. seminars.

 • Rituelen: jaarcyclus, levenscyclus en andere mitswot.
  Onderwezen in de jaren 2-5, incl. stages.

 • Filosofie: joodse denkers en joods denken vroeger en nu, relatie tot niet-joodse filosofische systemen, principes en ontwikkeling van het progressief jodendom, schisma’s.
  Onderwezen in de jaren 3-5, incl. seminars.

 • Joodse muziek, kunst en literatuur: een introductie, nadruk op belang en werking muziek in de liturgie en synagoge diensten, moderne joodse en Israëlische literatuur.
  Onderwezen in het 5e jaar, gedurende een semester.

 • Andere godsdiensten: grondige introducties in Islam en Christendom, daarnaast kennis van andere religies.
  Onderwezen in de jaren 3-4, incl. seminars.

Het academische gedeelte wordt in het vijfde en laatste studiejaar afgerond met een rabbinale scriptie van 10.000-20.000 woorden.