De opleiding van rabbijnen op het internationaal vereiste academische en professionele niveau is de eerste prioriteit van het Instituut. Rabbijnen zijn immers de primaire dragers van de keten van de traditie en zorgen ervoor dat deze erfenis op authentieke en toch eigentijdse wijze wordt doorgegeven aan komende geslachten. 

De studiebelasting, d.w.z. lessen (colleges, training, werkgroep, stage) plus voorbereiding, opdrachten en een of twee (internationale) symposia per jaar, bedraagt tussen 24 en 40 uur per week.

De opleiding is een volwaardige studie, maar wel een met aangepaste lestijden. De studenten hebben daarnaast elk hun eigen werkkring, daarom worden ook colleges ’s avonds en op zondag gegeven.

Het lesprogramma is onderverdeeld in een academisch deel en een beroepsgericht deel. In de loop van de opleiding integreren deze onderdelen meer en meer met elkaar.

AvdHeide 3 en 2 studDe colleges worden voornamelijk door het Instituut zelf verzorgd. Ook worden colleges gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Universiteit Leiden of elders indien daar modules worden gegeven die in het studieprogramma passen.

De
docenten zijn vooraanstaande, voornamelijk joodse, Nederlandse academici.  Bepaalde onderdelen worden in intensieve studieweken aangeboden door docenten van bevriende instituten die rabbijnen opleiden, zoals het Hebrew Union College in Jeruzalem of Amerika en het Leo Baeck College te Londen.

Naast de academische vorming is een belangrijk deel van de opleiding gericht op de professionaliteit en de vaardigheden die van een moderne rabbijn mogen worden verlangd. De omschrijving van dit onderdeel wordt samengevat in de term "Beroepsvoorbereidende Vorming" (BVV). Daarin wordt aandacht besteed aan Pastorale Psychologie, Geestelijke Verzorging en ’Congregational Dynamics’. 
Tijdens de opleiding wordt tevens aandacht gegeven aan de persoonlijke ontwikkeling en het geestelijke leven van de individuele studenten. Tijdens de stages wordt, naast de praktijkbegeleiding van de rabbijnen van het Verbond, ook verplichte individuele en professionele supervisie geboden.