Programma achtste studiedag, 10 april 2011
Lokaliteit: LJG Den Haag
Naar het huiswerk


  Tijd   Programma  Opmerking/Plaats
    9.30
 
  Koffie en thee
 
 
  10.00!!!    Beginnen precies op tijd  
  10.00-10.55  
  Jodendom 1:  De joodse kalender:
  De maand Elloel en de Hoge
  Feestdagen
  MvP
  10.55-11.10   Pauze  
  11.10-12.00
 
  Jodendom 2: De joodse kalender:
  De maand Elloel en de Hoge
  Feestdagen
  MvP
 12.00-13.00   Lunch   Eigen lunchpakket
 13.00-14.15
 
  Presenteren en reflecteren op
  elkaars lessen (2 groepen)
 
  14.15-15.00
  De psychische ontwikkeling
  van een kind I
  AdL
 15.00-15.15   Pauze  
 15.15-16.00
  De psychische ontwikkeling van
  een kind II: m.b.t. het joodse
  religieuze bewustzijn
  AdL
 16.00-16.30
  HELP! Mijn POP!!!
  AdL, LA, MvE
 16.30-17.30   Workshop:
  Daar heb de die Hoge
  Feestdagen weer... 
  LA, MvE 
  17.30-17.45  Evaluatie   AdL, LA, MvE

Terug_naar_boven

Huiswerk voor 10/04/11
 
1. Jodendom 1 en 2
Verdieping van Joods inhoudelijke literatuur en verdieping voor het ochtend programma.

Lezen: ‘Mijn Joodse Jaar’ pag. 6 t/m 33, en “Joods Leven voor alles is een tijd" hfdst 20, 21, 22 en 23.
 
Praten met kinderen over God: hele boek vóór 8 mei!
Commentaar/ ‘samenvatting’ n.a,v, vragen in het boek in portfolio noteren.

2. Verdieping van vakinhoudelijke literatuur op het gebied van
    Onderwijskunde en of Pedagogiek en of coachen.


Moreh Derech hoofdst. “ Child development”  doornemen
 
Doorlezen: ‘ Meedoen met God’
hieruit 3- 5 items opschrijven waar je goed mee uit de voeten kunt of juist helemaal niets mee kunt, in de klas.
Deze punten insturen voor 16 april , zij kunnen dan als basis dienen voor een workshop van Michael Shire op de studiedag 8 mei.
 
3. Uitbreiden van je pedagogische en didactisch repertoire door
    middel door het voorbereiden van Joodse lessen middels
    het lesschema.

Maak een les voor Pesach waarbij je rekening houdt met:
*1 ll. met één van de besproken gedragsstoornissen en
*1 of 2 lln die snel klaar zijn
*Gebruik makend van de Pesach leskist van Rimon-ljloc
         presentatie voorbereiden van de becommentarieerde pesachles mbv
         presentatieaanwijzingen ( zie mail)
 
4. Doornemen van de aangeboden collegestof tijdens
    de scholingsbijeenkomsten.
 
5. Monitoren van je persoonlijke ontwikkeling middels het
    bijhouden van je Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)

    Indien je nog geen goedgekeurd POP hebt ingeleverd dit nu
    per omgaande mailen naar Rimon.
 
6. Praktijkervaring: het geven van Joodse lessen in
    een van de Liberaal Joodse gemeenten.

Terug_naar_boven