Programma derde studiedag, 7 november 2010
Lokaliteit: LJG Amsterdam

  Tijd   Programma   Opmerking/Plaats
 9.30   Koffie en thee  
 10.00-10.55     
  Jodendom 1:
  Sidoer: Het Sjema en de
  bijbehorende berachot deel 3:
  verdieping van inhoud en
  betekenis, speciaal over het 
  concept "Uittocht uit Egype"
  (LJG-sidoer blz. 210-219,
   264-276)
 Bibliotheek, DL
 10.55-11.10   Pauze  
 11.10-12.00
  Jodendom 2:
  Sidoer: Het Sjema en de
  bijbehorende berachot deel 4:
  vervolg verdieping inhoud en
  betekenis; speciaal concepten
  "Beloning en Straf", Agoena
  en mamzeroet (LJG-sidoer
  blz. 210-219, 264-276)
 Bibliotheek, DL
 12.00-13.00   Lunch  Eigen lunchpakket
 13.00-13.15   POP, waar sta je nu?  AdL
 13.15-14.00  
  Didactiek, workshop 1:
  Chanoekales (huiswerk)
  presenteren aan elkaar in
  (3) kleine groepen
  10 min per persoon + feedback
 AdL
 LA
 MvE
 14.00-15.00
  Pedagagiek/Didactiek
  klassenmanagement, omgaan
  met verschillende
  onderwijsbehoeften
 Leslokalen op de
 2e verdieping
 AdL
 15.00-15.15   Pauze  
 15.15-17.00
  Didactiek, workshop 2 op
  2 (of meer) niveaus:
  sidoer/sjabbatles maken met
  opgegeven verwerking +
  bijpassende materialen bekijken
  o.a. op site Rimon/TG/sjabbat
  en sidoermap
 Bibliotheek en 
 leslokalen
 op de 2e verdieping
 17.00-18.00
  Terugkoppeling/opdrachten
  bespreken
  Evaluatie
 Te beslissen
     
T