Programma twintigste studiedag, 17 juni 2012
   Lokaliteit: LJG Den Haag
  Naar het huiswerk

  Tijd   Programma  Opmerking/Plaats
   9.30   Inloop met koffie en thee  
  10.00!!!    Beginnen precies op tijd   Bibliotheek
  10.00-
  10.55
  Jodendom 1: 
  Tanach: Wat is dit voor een tekst?
    (Lees ter voorbereiding!)
  Hoe lezen we de tekst?
  Verschillende soorten commentaren. 
  Wat doen we met moeilijke passages?
  DL
  10.55-
  11.10
  Pauze  
  11.10-
  12.00
  Jodendom 2: 
  Vervolg Tanach 
  DL
  12.00-
  12.45
  Lunch   Zelf meebrengen
  12.45-
  13.30
  PowerPoint papers:
  presentaties door de studenten
  MvE, LA, DL
  13.30-
  14.15
  Presentatie/bespreking kinderbijbels   MvE, LA
  14.15-
  14.30
  Pauze  
  14.30-
  14.45

  Korte uiteenzetting: bedoeling van
  het laatste deel van de lesdag

  MvE, LA
  14.45-
  15.45
  Individueel: Lesverwerking met
  werken in hoeken over Tanach +
  maken van lesmateriaal
  MvE, LA
  15.45- 
  17.00 
  In koppels: presentatieles voor 1 juli 
  samenstellen + lesmateriaal
  MvE, LA
  17.00-
  17.30
  Nabespreken en evaluatie van de
  studie aan de hand van het
  evaluatieformulier
  MvE, LA


Huiswerk:

1. Lees ter voorbereiding de volgende delen uit de inleidingen in de Plaut Choemasj:
Plaut: Introduction to the Torah
Bamberger: Torah and the Jewish People
Hallo: Genesis and Ancient near Eastern Texts
2.
Lesverwerking maken n.a.v. paper. Dit kan gaan om één les of een kleine serie lessen rond het thema van je paper
4. 
Beoordelingsformulier kinderbijbels invullen en insturen!
5. 
Praktijkervaring: het geven van Joodse lessen in één van de Liberaal Joodse gemeenten. 
Lesformulieren invullen en van iedere gegeven les een reflectie schrijven
6. 
Monitoren van je persoonlijke ontwikkeling middels het bij houden van je Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
7.
Portfolio  bijhouden en inleveren voor 21/06/12