Programma negentiende studiedag, 20 mei 2012
   Lokaliteit: LJG Den Haag
Het programmaoverzicht van de 5 x 2 uren Geschiedfilosofie
De bijbehorende teksten   
De Martelaren van Maintz 
(voor 19 februari)
 
 Naar het huiswerk

  Tijd   Programma  Opmerking/Plaats
   9.30   Inloop met koffie en thee  
  10.00!!!    Beginnen precies op tijd   Bibliotheek
  10.00-
  10.55
  Jodendom 1: 
  Joodse geschiedfilosofie 9: 
  Het einde van de geschiedenis? 
  Zionisme en messianisme 
  Galut als religieuze norm 
  Erets Jisraël en de fundering
     van joodse geschiedenis 
  Secularisering van messianisme 
  Messiaanse verlossing als proces
     of als ‘one-time event’ 
  Dr. Bart Wallet 
  10.55-
  11.10
  Pauze  
  11.10-
  12.00
  Jodendom 2: 
  Vervolg Joodse geschiedfilosofie 10 
  Dr. Bart Wallet
  12.00-
  12.45
  Lunch   Zelf meebrengen
  12.45-
  15.00
  Inleiding en discussie over Israel:
  een andere benadering
 Salomon
 Bouman 
  15.00-
  15.10
  Pauze   
  15.10-
  15.30
  PPT werken in hoeken met
  toelichting 
 MvE
  15.30-
  16.45

  Individueel: lesverwerking met werken
  in hoeken over Israel en maken van
  lesmateriaal 

 MvE, LA
  16.45-
  17.30
  Nabespreken en dagevaluatie  


Huiswerk:
1. 
De geschiedenisopdracht maken en voorbereidend lezen voor de colleges van Bart Wallet!
2.
Voorstel voor paper n.a.v. thema’s uit de ochtendcolleges
Paper uiterlijk eind mei 2012 inleveren
3.
Lesverwerking maken n.a.v. paper. Dit kan gaan om een les
of om en kleine serie lessen ronf het paper thema
4.
Praktijkervaring: het geven van Joodse lessen in één van de
Liberaal Joodse gemeenten.
Lesformulieren invullen en van iedere gegeven les een reflectie schrijven.
4.
Je POP (Persoonlijke OntwikkelingsPlan) bijhouden en aan de hand hiervan
je eigen persoonlijke ontwikkeling monitoren.
5,
Portfolio bijhouden