Programma achttiende studiedag, 15 april 2012
   Lokaliteit: LJG Den Haag
Het programmaoverzicht van de 5 x 2 uren Geschiedfilosofie
De bijbehorende teksten   
De Martelaren van Maintz 
(voor 19 februari)
 
 Naar het huiswerk

  Tijd   Programma  Opmerking/Plaats
   9.30   Inloop met koffie en thee  
  10.00!!!    Beginnen precies op tijd   Bibliotheek
  10.00-
  10.55
  Jodendom 1: 
  Joodse geschiedfilosofie 7: 
  De last vans de geschiedenis:
  verwetenschappelijking 
  Joodse geschiedenis als
    identiteitsdrager en verhouding
    tot etniciteit en religie
  Het verleden als correctie
    op het heden 
  Wissenschaft des Judentums 
  Hegeliaanse dialectiek 
  Rosenzweig, Buber, Leo Baeck  
  Dr. Bart Wallet 
  10.55-
  11.10
  Pauze  
  11.10-
  12.00
  Jodendom 2: 
  Vervolg Joodse geschiedfilosofie 8 
  Dr. Bart Wallet
  12.00-
  12.45
  Lunch   Zelf meebrengen
  12.45-
  13.00
  Klaarzetten PC's  
  13.00-
  13.30
  Inleiding: ICT in de klas   Lea, Anneke,
  MvE, LA
  13.30-
  14.00
  Websites opzoeken n.a.v. opdracht
  (in tweetallen)
 
  14.00-
  14.30
  Nabespreking opdracht   MvE, LA
  14.30-
  14.40
  Pauze  
  14.40-
  14.55
  Inleiding PowerPoint en spellen
  in de les 
  MvE
  14.55-
  15.55
  PowerPoint maken voor gebruik
  in eigen les
 
  15.55-
  16.55
  Spel/overhoring maken
  (in tweetallen)
 
  16.55-
  17.15
  Afronding van de dag en huiswerk    


Huiswerk:
1. 
De geschiedenisopdracht maken en voorbereidend lezen voor de colleges van Bart Wallet!
2.
Voorstel schrijven voor paper n.a.v. thema’s uit de ochtendcolleges
Voorstel uiterlijk 11 maart voorleggen/ insturen
(paper dient uiterlijk in mei 2012 ingeleverd te worden).
3.
Praktijkervaring: het geven van Joodse lessen in één van de
Liberaal Joodse gemeenten.
Lesformulieren invullen en van iedere gegeven les een reflectie schrijven.
4.
Doornemen van de aangeboden collegestof tijdens de
Scholingsbijeenkomsten.
5. 
Portfolio bijhouden.