Programma zeventiende studiedag, 11 maart 2012
   Lokaliteit: LJG Den Haag
Het programmaoverzicht van de 5 x 2 uren Geschiedfilosofie
De bijbehorende teksten   
De Martelaren van Maintz 
(voor 19 februari)
 
 Naar het huiswerk

  Tijd   Programma  Opmerking/Plaats
   9.30   Inloop met koffie en thee  
  10.00!!!    Beginnen precies op tijd   Bibliotheek
  10.00-
  10.55
  Jodendom 1: 
  Joodse geschiedfilosofie 5: 
  Is er ontwikkeling in de joodse
    geschiedenis? 
  Religieuze traditie, moderniteit
    en joodse geschiedenis 
  Haskala 
  Moraal, didactiek en geschiedenis 
  Krochmal, Mendelssohn 
  Historische revolutie 
  Dr. Bart Wallet 
  10.55-
  11.05
  Pauze  
  11.05-
  12.00
  Jodendom 6: 
  Vervolg Joodse geschiedfilosofie
  Dr. Bart Wallet
  12.00-
  13.00
  Lunch   Zelf meebrengen
  13.00-
  17.15
  met 2
  pauzes
  van 10
  minuten
  Inleiding en workshop: 
  Mijn joodse identiteit in het
    verleden, heden en toekomst
  Wat betekent (mijn) eigen (joodse)
    identiteit voor mijn lesgeven?
  Hoe gebruik ik joodse identiteit 
    in het lesgeven?
  Ella Wijnschenk-
   Oesterman
  17.15-
  17.30
  Afsluiting    


Huiswerk:
1. 
De geschiedenisopdracht maken en voorbereidend lezen voor de colleges van Bart Wallet!
2.
Voorstel schrijven voor paper n.a.v. thema’s uit de ochtendcolleges
Voorstel uiterlijk 11 maart voorleggen/ insturen
(paper dient uiterlijk in mei 2012 ingeleverd te worden).
3.
Praktijkervaring: het geven van Joodse lessen in één van de
Liberaal Joodse gemeenten.
Lesformulieren invullen en van iedere gegeven les een reflectie schrijven.
4.
Doornemen van de aangeboden collegestof tijdens de
Scholingsbijeenkomsten.
5. 
Portfolio bijhouden.