Programma zestiende studiedag, 19 februari 2012
    Lokaliteit: LJG Den Haag
Het programmaoverzicht van de 5 x 2 uren Geschiedfilosofie
De bijbehorende teksten   
De Martelaren van Maintz 
(voor 19 februari)
 
 Naar het huiswerk

  Tijd   Programma  Opmerking/Plaats
   9.30   Inloop met koffie en thee  
10.00!!!    Beginnen precies op tijd   Bibliotheek
10.00-10.55
  Jodendom 1: 
  Joodse geschiedfilosofie 3: 
  "Herinneren en vergeten: ‘the
   lachrymose conception of
   Jewish history’” (de negatieve,
   verdrietige duiding van de
   joodse geschiedenis) 
  Drs. Bart Wallet 
10.55-11.05   Pauze  
11.05-12.00
  Jodendom 4: 
  Vervolg Joodse geschiedfilosofie
  Drs. Bart Wallet
12.00-13.00   Lunch   Zelf meebrengen
13.00-13.45   Competenties en portfolio bespreken
  in tweetallen.
  MvE, LA
13.45-15.00
  1.Hoe zou jij dat doen?
  2. Wat kun je met dit verhaal behalve
      voorlezen
  MvE, LA 
15.00-15.10   Pauze  
15.10-15.30   Liedjes en muziek: Inleiding:
  “Waarom is het belangrijk muziek op te
   nemen in de Joodse les?”
  Marcela 
  Obermeister
15.30-16.00
  Hoe maak je de keuze voor de juiste
  liedjes, leeftijds -gerelateerd.
  Hoe leer je een liedje aan, rekening
  houdend met de leeftijd.
  MO
16.00-17.00
  Praktijkworkshop ‘leer elkaar een lied’
  met aanwijzingen en deskundig
  commentaar
  MO
17:00-17:15   Vragenkwartiertje   MO
17.15-17.45   Afsluiting    


Huiswerk:
1. 
Competentie lijst (POP) in persoonlijke map bijwerken en meebrengen zodat een en ander besproken kan worden. Portfolio 19 februari mondeling toelichten
2. 
De geschiedenisopdracht maken en voorbereidend lezen voor de colleges van Bart Wallet!
3. 
Voorbereiding voor de muziekpraktijk: kies een lied dat je aan de leerlingen van jouw (stage)klas wilt leren. Breng de tekst mee. Na de inleiding van Marcela Obermeister op zondag 19 februari gaan we dit oefenen.
4.
Voorstel schrijven voor paper n.a.v. thema’s uit de ochtendcolleges
Voorstel uiterlijk 11 maart voorleggen/ insturen
(paper dient uiterlijk in mei 2012 ingeleverd te worden).
5.
Praktijkervaring: het geven van Joodse lessen in één van de
Liberaal Joodse gemeenten.
Lesformulieren invullen en van iedere gegeven les een reflectie schrijven.
6.
Doornemen van de aangeboden collegestof tijdens de
Scholingsbijeenkomsten.
7. 
Portfolio bijhouden.