Programma vijftiende studiedag, 15 januari 2012
 Lokaliteit: LJG Den Haag

Het programmaoverzicht van de 5 x 2 uren Geschiedfilosofie
De bijbehorende teksten   
De Martelaren van Maintz
(voor 19 februari)
 
 Naar het huiswerk

  Tijd   Programma  Opmerking/Plaats
   9.30   Inloop met koffie en thee  
10.00!!!    Beginnen precies op tijd   Bibliotheek
10.00-10.55
  Jodendom 1: 
  Joodse geschiedfilosofie: 
  “Waarom je verdiepen in joodse
       geschiedenis?
   En als je dat dan doet: hoe?”
  Drs. Bart Wallet 
10.55-11.05   Pauze  
11.05-12.00
  Jodendom 2: 
  Vervolg Joodse geschiedfilosofie
  Drs. Bart Wallet
12.00-12.45   Lunch   Zelf meebrengen
12.45-14.15   Presentaties workshops Londen 1.   
14.15-14.30
  Pauze
 
14.30-16.00   Presentaties workshops Londen 2.  
16.00-16.15   Pauze    
16.15-17.30
  Inrichting van een joods klaslokaal
  (in korte tijd met weinig middelen)
  Gedifferentieerd werken in de klas
  op 1 niveau met verschillende
  leermiddelen en materialen
  Praktijk ervaring 
  MvE, LA
17.00-17.45   Afsluiting    


Huiswerk:
 
1. 
Voorbereiden presentatie workshop gevolgd bij DJE (opdracht toegezonden).
2. 
Voorbereidend lezen geschiedenis colleges Bart Wallet
3. 
Voorstel schrijven voor paper n.a.v. thema’s uit de ochtendcolleges
(paper dient uiterlijk in mei 2012 ingeleverd te worden).
4.
Praktijkervaring: het geven van Joodse lessen in één van de
Liberaal Joodse gemeenten.
Lesformulieren invullen en van iedere gegeven les een reflectie schrijven.
5.
Monitoren van je persoonlijke ontwikkeling middels het bij houden
van je Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP).
6.
Doornemen van de aangeboden collegestof tijdens de
Scholingsbijeenkomsten.
7. 
Portfolio bijhouden.