Programma tiende studiedag, 19 juni 2011
Lokaliteit: Joods Historisch Museum, Amsterdam

  Tijd   Programma  Opmerking/Plaats
    9.50
  Verzamelen voor de ingang van het JHM
  Museumjaarkaart / 
  studentenkaart /
  vriend van JHM
  kaart meenemen
 10.00   Jodendom 1:   Auditorium, MvP
 10.50
  Pauze
 
 11.05   Jodendom 2:   Auditorium, MvP
 11.55
  Pauze
 
 12.05   Verhaal:
  "Wat je niet wil, kikker in je bil..."
  PK
 13.00   Lunch in het museum   Wordt verzorgd
 14.00
  Rondleiding in het Kindermuseum
  Sharon, Lea
 15.00   Uitleg over opdracht   MvE, LA
 15.15
  Les maken m.b.t. het JHM
 
 16.30   Uitwisselen ervaringen  
 17.15-
 17.45
  Afsluiting met een drankje   Buiten het museumMvP = rabbijn Marianne van Praag, PK = Petra Katzenstein
MvE = Matty van Eldik, LA = en anderen

Huiswerk voor 19/06/11
 
1. Bekijk de site van het JHM (www.jhm.nl/) op bruikbaarheid voor het onderwijs. Let hierbij ook op leeftijd.
 
2. Tijdens het bezoek aan het JHM zul je de opdracht krijgen om in tweetallen een les/opdrachtenblad te maken over een deel van de collectie voor een aangegeven leeftijd.
Het te bespreken onderwerp wordt tevoren individueel aan de tweetallen toegestuurd.
 
3. Maak van tevoren een ‘voorbereidende’ les die gegeven zou kunnen worden vóór het museumbezoek met leerlingen. (Maak desgewenst gebruik van de website van het JHM en de laptops).
Als voorbeeld krijgt ieder koppel een door het JHM gemaakte opdracht toegestuurd.
 
4. Huiswerk om in de zomerperiode alvast aan te beginnen:

4a. Schrijf een paper van ca. 3000 woorden naar aanleiding van een of meer van de ochtendcolleges gedurende de opleiding (dit kan gaan over colleges die al zijn geweest of over een thema dat nog aan de orde zal komen).
 
4b. Maak een keuze uit de boekenlijst met Tenachverhalen en beschrijf 2 boeken, voor welke leeftijdsgroep ze geschikt zijn en waarom. (Dit is bedoeld om tot een bruikbare boekenlijst voor iedereen te komen.)
Een intekenlijst zal t.z.t. (vóór de zomer) toegestuurd worden.
 
4c. Te lezen boeken voor het blok geschiedenis van Bart Wallet:
(ze zijn allen te bekijken in de Levissonbibliotheek)
Voor wie er heel weinig van weet: begin met het hoofdstuk de Joodse Geschiedenis in Vogelvlucht in 'Wegwijs in het Jodendom.'

Pak dan een of twee van deze oudere, maar nog altijd goede boeken:
Chaim Potok:
‘Omzwervingen’
Max Dimont: ‘Jews, God and History’
Henk van der Molen: ‘Met de Joden op weg’

Voor wie nog meer wil weten:
David Biale: 'Cultures of the Jews: a new history'
Robert Seltzer: 'Jewish People, Jewish Thought: the Jewish experience in history.'
 
4d Voor Jahadoet:
Jonathan Romain: 'Gewoon Joods’
John Rainer: ‘Halacha, de joodse wet’ (tenminste de eerste 8 hoofdstukken)
 
5. Bijwerken van POP en portfolio (op papier of digitaal)