Programma tweede studiedag 10 oktober 2010
Lokaliteit: LJG Den Haag

Tijd
  Programma
 
  9.30
  Koffie/thee
 
 
  10.00!!!!
  Beginnen
 
 
  10.00-10.50
  Jodendom 1:
  Sidoer: Het Sjema en de bijbehorende
  berachot deel 1: historie en struktuur
  (LJG-sidoer blz. 210-219, 264-276)
 
  DL
  10.50-11.05
  Pauze
 
 
  11.05- 11.55
  Jodendom 2:
  Sidoer: Het Sjema en de bijbehorende
  berachot deel 1: inhoud en betekenis
  (LJG-sidoer blz. 210-219, 264-276)
 
  DL
  11.55-12.10
  Pauze
 
 
  12.10- 13.00
 
  Didactiek:
  Observatie en interpretatie om te
  komen tot leerkracht aanpak aan
  de hand van beeldmateriaal
 
  AdL
  13.00 – 14.00
  Lunch
 
  14.00-14.50
 
  Workshop 1:
  Werken met boeken
 
  LA / MvE
  14.50-15.00
 
  Pauze
 
  15.00-15.15
 
  POP bespreking
 
  AdL
  15.15-16.00
 
  Didactiek:
  Lesvoorbereiding: Het gebruik van een
  lesvoorbereidingsformulier
 
  AdL
  16.00-16.15
 
  Pauze
 
  16.15-17.00
 
  Workshop 2
  In tweetallen sjabbatles maken a.d.h.v.
  het lesvoorbereidingsformulier
  en m.b.v. de Feestdagen boeken.
 
  AdL
  LA
  MvE
  17.00-18.00
 
  Opdrachten bespreken
  Evaluatie
 
 
 
 
Huiswerk voor 7/11/10
 
lesschema invullen Chanoeka
 
Praten met God hoofdst 2
 
Hoofdstuk Moreh Derech : Classroom Management