De eerste opleiding voor leerkrachten voor het jeugdonderwijs binnen de verschillende Liberaal Joodse Gemeenten in Nederland werd opgezet in samenwerking met Rimon, het Landelijke Onderwijs Centrum van het Verbond en met het Centre for Jewish Education van het Leo Baeck College te Londen.

Op 13 juni 2010 is de opleiding van start gegaan met 14 studenten uit de LJGs te Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Op 1 juli 2012 hebben 12 van hen hun diploma's mogen ontvangen in een feestelijke ceremonie in de LJG Den Haag.

De opleiding bestond uit een serie van 20 zondagen gelijkmatig gespreid over 2 jaar
. Het studiemateriaal werd deels aangeboden op twee niveaus, afhankelijk van de voorkennis en voorafgaande opleiding en ervaring van de studenten. De voertaal van de opleiding was Nederlands, maar gedeeltelijk ook Engels, daar enkele docenten uit Londen betrokken werden en omdat een bepaald deel van het onderwijsmateriaal in het Engels is. 

Toelatingseisen en procedure.


Inhoudelijke invulling algemeen:


Elke zondag in de ochtend 2 college uren over een joods onderwerp.
Daarna volgden 2 college uren in het kader van pedagogiek/didactiek en dan een langere praktijkworkshop.

De programma's en plaats per studiedag.

Elke zondag werden lessen ontwikkeld die de studenten in de tussen-
liggende weken uitvoerden. Het resultaat van de uitvoering werd 
teruggekoppeld naar de groep, tijdens de volgende bijeenkomst.
Door beide jaren heen werd ieder tijdens het werk door professionals
geobserveerd; in het 2de jaar werden er ook video opnamen gemaakt
in de klassen ten behoeve van individuele video-coaching,
 
Tussen de bijeenkomsten konden de studenten aanvullende cursussen volgen op gebieden waar hun kennis versterking behoefde, zoals bijvoorbeeld in het Hebreeuws, geschiedenis en dergelijke. Waar geschikte cursussen niet elders beschikbaar waren, bood het Instituut deze zelf aan, soms op twee niveaus.
 
Inhoud van de opleiding (schematisch):
 
  1. Basis pedagogiek/didactiek - algemene vaardigheden: 
          Joods leren in Nederland
          De ontwikkeling van een kind (wat kan/mag ik van een kind
             van een bepaalde leeftijd verwachten?)
          Manieren van leren
          Klassenmanagement, hoe houd ik mijn klas in toom en gezellig?
          De joodse klas (waarin verschilt een joodse klas van een
             reguliere klas?)
          IT in de klas
          Curriculum, wat leer ik de kinderen, wanneer en hoeveel op welke
             manier?
          Hoe maak je een lesplan, theorie en praktijk?
          Israël in de klas, hoe ga je om met dit onderwerp waarover de
             meningen verdeeld zijn?
          Bijscholing Centre for Jewish Education in Londen (studieweekend)

  2. Joodse studies (NB de onderwerpen zijn kunstmatig ingedeeld,
       vele thema's overlappen en grijpen in elkaar): 
          Tanach 18 units,
          Sidoer (sjoel, diensten, levenscyclus, feestdagen) 14 units
          Geschiedenis 10 units 
          Rabbijnse literatuur (halacha en mitswot) 2 units  
          God 2 units 
          Israël 3 units
          Liberaal Jodendom 2 units
          "Hot topics" (sex, geweld, e.d.) 3 units

  3. Hebreeuws: integreren van het Hebreeuws in de klas, zingen/muziek.

De cursusliteratuur.

In 2013 is een verkorte basisopleiding georganiseerd.

Lees meer...