Voor het eerst heeft het Levisson Instituut in 2013 een gabbai opleiding georganiseerd voor alle gemeenten binnen het Verbond voor Progressief Jodendom in Nederland. Bijna 40 mensen uit alle liberale kehillot en Beit Ha’Chidush deden er aan mee. 

De opleiding is verzorgd door de decaan van het Instituut, rabbijn Menno ten Brink, enkele andere rabbijnen en leden van de gemeenten.

De lessen waren verdeeld over drie zondagmiddagen:

3 maart 2013 in LJG Amsterdam

17 maart 2013 in LJG Utrecht

14 april 2013 in LJG Den Haag

De inhoud van de lessen

3 maart 2013

- Historische ontwikkeling van de sjoel en de functionarissen

- Bestudering bronmateriaal

- Wat doet de sjammasj tijdens de sjoeldienst en tijdens choepot

- Wat doet de gabbai

- Mitswelijsten en roosters

17 maart 2013

- Lijst termen die te maken hebben met het lezen van Tora

- Welke mitswot zijn er waarom?

- Misjeberach, gomelbensjen, jizkor

 14 april 2013

Vervolg mitswot

- Oefenen met de Torarol en het oproepen

Alle lessen zijn gefilmd als studiemateriaal voor de studenten en alleen voor hen toegankelijk.

Voor een indruk van de lessen: een filmopname van de eerste les in de eerste bijeenkomst klik hier.

Op 14 april ging in Den Haag een groot deel van de studenten gezamenlijk op de foto:
Gabbai opleiding studenten Den Haag 14 april 2013