In november 2014 is de eerste Ba’al Koree opleiding van het Levisson Instituut gestart, bestaande uit vier losse modules: Tora, Haftara, Hoge Feestdagen en Megillat Esther. 

 

In alle LJG’s is er behoefte aan mensen die goed kunnen lajenen (Tora lezen). Vijftien deelnemers uit het hele land namen deel aan de eerste module, onder leiding van Channa van Unen-Meyer.

De cursus bestond uit 10 lessen, op dinsdagavonden en zondagmiddagen in de maanden november en december 2014, in de LJG Amsterdam. Uitgangspunt was de trope zoals die in de LJG-sidoer op pag. 710-713 vermeld staat. Uitgelegd werd ook hoe men aan de hand van een Tikoen de parasja moest leren en hoe een ba’al koree een Torarol moest hanteren. Een Tikoen werd door alle deelnemers via een boekwinkel in Antwerpen aangeschaft.

Men kon aan een of meerdere modules deelnemen. De opleiding is bedoeld zowel voor mensen die het nog helemaal niet kunnen als mensen die het beter willen leren.

Na afloop van de cursus hebben enkele deelnemers al stukken van de Toradienst in hun eigen sjoel mogen zingen.

De volgende module, waarschijnlijk in het voorjaar van 2015, zal de Haftara zijn. Net als bij het Tora lajenen zal de trope geleerd worden, zoals deze in onze liberale gemeenten gebruikelijk is.

Baal koree klein

Channa van Unen tijdens de cursus Tora lajenen.