De doelstelling van het Instituut is om opleidingen te verzorgen van een kwalitatief hoogstaand leidinggevend kader dat de keten van de joodse traditie in Nederland kan doorgeven aan komende generaties.   

De opleiding van rabbijnen is hiertoe onze eerste prioriteit. De eerste lichting van 5 studenten kregen hun rabbinale bevoegdheid in augustus 2008. Een 6e student ontving in september 2012 zijn semicha 
en de 7e student in mei 2014.

De tweede prioriteit is die van voorzangers en leraren. De eerste groep van 15 studenten hebben de voorzangersopleiding afgerond in mei 2009. De eerste lichting van 12 leraarstudenten ontvingen hun certificaat op 1 juli 2012, 
een tweede groep met 13 leraarstudenten rondde de basisscholing in december 2013 af.

Het Instituut biedt ook joods inhoudelijk opleidingen aan aan personen die zich (willen) inzetten voor de gemeenschap in besturen, commissies of projecten in enigerlei vorm. In het voorjaar van 2013 namen 36 mensen deel aan de eerste Gabbai opleiding. In het najaar van 2014 is de eerste Ba’al Koree opleiding gestart.

Via het menu links kunt u meer informatie vinden over onze activiteiten. Als u een van de opleidingen zou willen volgen of als u het werk van het instituut wilt steunen, neem dan contact op met onze decaan of de Directeur Algemene Zaken.