Zie voor de minchadienst bladzijde 119 van de LJG-siddoer. Zie voor de aanwijzingen voor het vervolg van de dienst na de Amida bladzijde 152 en 154 van de LJG-siddoer.


Opnames

Het nummer voor de titel correspondeert met de betreffende bladzijde in de LJG siddoer.

706 Asjré - psalm 145 ES mp3  
130 Chatsi kaddisj ES mp3 
132 Amida Awot (met imahot) ES mp3 
      NB. In onze tekst staat 'go'el' en niet 'ge'oela'.  
134 Amida Gewoerot ES mp3
136 Amida Kedoesja ES mp3   
  92 Amida (verkort) Hawinenoe GN mp3 
144 (onderaan) Amida Retsé GN mp3
146 Amida Modiem GN mp3 
150 Amida Sjalom rav BL mp3