Op deze pagina staan de opnames van alle parasjiot van het boek Wajikra voor het C-jaar volgens de complete 3-jarencyclus.

Raadpleeg voor de de juiste alijot voor een bepaalde Sjabbat eerst het overzicht met de Toralezingen van het actuele jaar.

01 Wajikra 02 Tsav 03 Sjemini
Wajikra 4:27-31
Wajikra 8:1-4 Wajikra 11:1-8
Wajikra 4:32-35 Wajikra 8:5-9
Wajikra 11:9-12
Wajikra 5:1-6 Wajikra 8:10-13
Wajikra 11:13-19
Wajikra 5:7-10
Wajikra 8:14-17
Wajikra 11:20-23
Wajikra 5:11-13
Wajikra 8:18-21
Wajikra 11:24-28
Wajikra 5:14-16
Wajikra 8:22-24
Wajikra 11:29-32
Wajikra 5:17-19
Wajikra 8:25-29
Wajikra 11:33-38
Wajikra 5:20-26
Wajikra 8:30-36
Wajikra 11:39-47
     
04 Tazria 05 Metsora 06 Tazria-Metsora
Wajikra 13:24-28
Wajikra 15:1-3
Wajikra 14:33-38
Wajikra 13:29-31
Wajikra 15:4-7
Wajikra 14:39-44
Wajikra 13:32-34 Wajikra 15:8-11
Wajikra 14:45-50
Wajikra 13:35-39 Wajikra 15:12-15
Wajikra 14:51-57
Wajikra 13:40-46
Wajikra 15:16-18
Wajikra 15:1-7
Wajikra 13:47-50 Wajikra 15:19-24
Wajikra 15:8-15
Wajikra 13:51-54
Wajikra 15:25-28
Wajikra 15:16-24
Wajikra 13:55-59 Wajikra 15:29-33
Wajikra 15:25-33
     
07 Achare-Mot 08 Kedosjiem 09 Achare-Mot-
     Kedosjiem
Wajikra 18:1-3
Wajikra 20:1-3 Wajikra 19:19-22
Wajikra 18:4-6
Wajikra 20:4-7
Wajikra 19:23-32
Wajikra 18:7-10
Wajikra 20:8-10
Wajikra 19:33-37
Wajikra 18:11-14
Wajikra 20:11-14
Wajikra 20:1-7
Wajikra 18:15-18
Wajikra 20:15-17
Wajikra 20:8-14
Wajikra 18:19-21
Wajikra 20:18-21
Wajikra 20:15-21
Wajikra 18:22-25
Wajikra 20:22-24
Wajikra 20:22-24
Wajikra 18:26-30
Wajikra 20:25-27
Wajikra 20:25-27
     
10 Emor 11 Behar 12 Bechoekotai
Wajikra 23:23-32
Wajikra 25:29-31 Wajikra 27:1-4
Wajikra 23:33-36
Wajikra 25:32-34 Wajikra 27:5-8
Wajikra 23:37-41
Wajikra 25:35-38 Wajikra 27:9-13
Wajikra 23:42-44
Wajikra 25:39-43 Wajikra 27:14-16
Wajikra 24:1-4 Wajikra 25:44-46 Wajikra 27:17-21
Wajikra 24:5-9
Wajikra 25:47-50 Wajikra 27:22-24
Wajikra 24:10-16
Wajikra 25:51-53 Wajikra 27:25-28
Wajikra 24:17-23
Wajikra 25:54-26:2 Wajikra 27:29-34
     
13 Behar-
      Bechoekotai
   
Wajikra 27:1-4    
Wajikra 27:5-8    
Wajikra 27:9-13    
Wajikra 27:14-16    
Wajikra 27:17-21    
Wajikra 27:22-24    
Wajikra 27:25-28    
Wajikra 27:29-34