Op deze pagina staan de opnames van alle parasjiot van het boek Wajikra voor het B-jaar volgens de complete 3-jarencyclus.

Raadpleeg voor de de juiste alijot voor een bepaalde Sjabbat eerst het overzicht met de Toralezingen van het actuele jaar.

01 Wajikra 02 Tsav 03 Sjemini
Wajikra 3:1-5
Wajikra 7:11-13 Wajikra 9:22-10:3
Wajikra 3:6-11
Wajikra 7:14-16
Wajikra 10:4-7
Wajikra 3:12-17
Wajikra 7:17-19
Wajikra 10:8-11
Wajikra 4:1-3 Wajikra 7:20-23
Wajikra 10:12-15
Wajikra 4:4-7
Wajikra 7:24-27
Wajikra 10:16-20
Wajikra 4:8-12
Wajikra 7:28-30
Wajikra 11:1-3
Wajikra 4:13-21
Wajikra 7:31-34
Wajikra 11:4-8
Wajikra 4:22-26
Wajikra 7:35-38
Wajikra 11:9-12
     
04 Tazria 05 Metsora 06 Tazria-Metsora
Wajikra 13:9-11 Wajikra 14:33-35
Wajikra 13:40-46
Wajikra 13:12-14 Wajikra 14:36-38 Wajikra 13:47-54
Wajikra 13:15-17 Wajikra 14:39-41 Wajikra 13:55-59
Wajikra 13:18-23 Wajikra 14:42-44 Wajikra 14:1-8
Wajikra 13:24-28 Wajikra 14:45-47 Wajikra 14:9-12
Wajikra 13:29-31 Wajikra 14:48-50 Wajikra 14:13-20
Wajikra 13:32-34 Wajikra 14:51-53 Wajikra 14:21-27
Wajikra 13:35-39 Wajikra 14:54-57 Wajikra 14:28-32
     
07 Achare-Mot 08 Kedosjiem 09 Achare-Mot-
      Kedosjiem
Wajikra 16:20-24
Wajikra 19:1-4 Wajikra 18:1-5
Wajikra 16:25-28 Wajikra 19:5-8 Wajikra 18:6-12
Wajikra 16:29-31 Wajikra 19:9-14 Wajikra 18:13-18
Wajikra 16:32-34 Wajikra 19:15-18 Wajikra 18:19-25
Wajikra 17:1-4 Wajikra 19:19-22 Wajikra 18:26-30
Wajikra 17:5-7
Wajikra 19:23-25 Wajikra 19:1-4
Wajikra 17:8-12
Wajikra 19:26-32 Wajikra 19:5-8
Wajikra 17:13-16
Wajikra 19:33-37 Wajikra 19:9-18
     
10 Emor 11 Behar 12 Bechoekotai
Wajikra 22:17-20
Wajikra 25:13-18 Wajikra 26:27-42
Wajikra 22:21-25
Wajikra 25:19-21 Wajikra 26:43-46
Wajikra 22:26-33
Wajikra 25:22-24 Wajikra 27:1-4
Wajikra 23:1-3 Wajikra 25:25-28 Wajikra 27:5-8
Wajikra 23:4-8
Wajikra 25:29-31 Wajikra 27:9-13
Wajikra 23:9-14
Wajikra 25:32-34 Wajikra 27:14-16
Wajikra 23:15-17
Wajikra 25:35-38 Wajikra 27:17-21
Wajikra 23:18-22
Wajikra 25:39-43 Wajikra 27:29-34
     
13 Behar-
      Bechoekotai
   
Wajikra 25:47-52    
Wajikra 25:53-26:2    
Wajikra 26:3-5    
Wajikra 26:6-9    
Wajikra 26:10-13    
Wajikra 26:14-42    
Wajikra 26:43-46    
Wajikra 27:29-34