Op deze pagina staan de opnames van alle parasjiot van het boek Wajikra voor het A-jaar volgens de complete 3-jarencyclus.

Raadpleeg voor de de juiste alijot voor een bepaalde Sjabbat eerst het overzicht met de Toralezingen van het actuele jaar.

01 Wajikra 02 Tsav 03 Sjemini
Wajikra 1:1-4
Wajikra 6:1-3 Wajikra 9:1-4
Wajikra 1:5-9 Wajikra 6:4-6 Wajikra 9:5-7
Wajikra 1:10-13 Wajikra 6:7-11 Wajikra 9:8-11
Wajikra 1:14-17 Wajikra 6:12-16 Wajikra 9:12-15
Wajikra 2:1-3 Wajikra 6:17-19 Wajikra 9:16-18
Wajikra 2:4-6 Wajikra 6:20-23 Wajikra 9:19-23
Wajikra 2:7-10 Wajikra 7:1-6 Wajikra 9:24-10:3
Wajikra 2:11-16 Wajikra 7:7-10 Wajikra 10:4-11
     
04 Tazria 05 Metsora 06 Tazria-Metsora
Wajikra 12:1-4 Wajikra 14:1-5
Wajikra 12:1-8
Wajikra 12:5-8 Wajikra 14:6-8 Wajikra 13:1-5
Wajikra 13:1-5 Wajikra 14:9-12 Wajikra 13:6-8
Wajikra 13:6-8 Wajikra 14:13-16 Wajikra 13:9-17
Wajikra 13:9-11
Wajikra 14:17-20 Wajikra 13:18-23
Wajikra 13:12-14 Wajikra 14:21-23 Wajikra 13:24-28
Wajikra 13:15-17
Wajikra 14:24-27 Wajikra 13:29-34
Wajikra 13:18-23 Wajikra 14:28-32 Wajikra 13:35-39
     
07 Achare-Mot 08 Kedosjiem 09 Achare-Mot-
     Kedosjiem
Wajikra 16:1-4
Wajikra 19:1-4 Wajikra 16:1-10
Wajikra 16:5-10 Wajikra 19:5-8 Wajikra 16:11-17
Wajikra 16:11-14 Wajikra 19:9-14 Wajikra 16:18-24
Wajikra 16:15-17 Wajikra 19:15-18 Wajikra 16:25-28
Wajikra 16:18-20 Wajikra 19:19-22 Wajikra 16:29-34
Wajikra 16:21-24 Wajikra 19:23-25 Wajikra 17:1-7
Wajikra 16:25-28 Wajikra 19:26-32 Wajikra 17:8-12
Wajikra 16:29-34 Wajikra 19:33-37 Wajikra 17:13-16
     
10 Emor 11 Behar 12 Bechoekotai
Wajikra 21:1-4
Wajikra 25:1-4 Wajikra 26:3-5
Wajikra 21:5-9 Wajikra 25:5-7 Wajikra 26:6-9
Wajikra 21:10-15 Wajikra 25:8-10 Wajikra 26:10-13
Wajikra 21:16-20 Wajikra 25:11-13 Wajikra 26:14-26
Wajikra 21:21-24 Wajikra 25:14-18 Wajikra 26:27-35
Wajikra 22:1-3 Wajikra 25:19-21 Wajikra 26:36-42
Wajikra 22:4-9 Wajikra 25:22-24 Wajikra 26:43-46
Wajikra 22:10-16 Wajikra 25:25-28 Wajikra 27:29-34
     
13 Behar-
      Bechoekotai
   
Wajikra 25:1-7    
Wajikra 25:8-13    
Wajikra 25:14-18    
Wajikra 25:19-24    
Wajikra 25:25-28    
Wajikra 25:29-38    
Wajikra 25:39-46    
Wajikra 27:29-34