"De Tora hoort voorgelezen te worden in het openbaar, en moet begrijpelijk worden gemaakt voor de toehoorders door aangename melodieën. Wie uit de Tora voorleest zonder melodie geeft blijk van gebrek aan respect voor zowel de Tora als voor de daarin genoemde wetten en voorschriften." (Talmoed B. Megilla 32a.)

Het lezen van de Tora (lajenen) gebeurt aan de hand van te'amiem (zangtekens) en met een bepaalde trope ('melodie'). De trope voor Sjabbat die we in onze Liberaal-Joodse gemeenten gebruiken, is volgens de West-Europese Asjkenazische traditie. Wil je meer weten over lajenen, dan kun je de toelichting 'Lajenen: Historie en praktijk' downloaden.

Elke ta'am heeft een melodie. In de regel vormen twee of meer te'amiem een combinatie. Voor een overzicht kun je de bladmuziek met de combinaties van te'amiem downloaden. De trope wordt gevormd door de verschillende combinaties van te'amiem in een tekst.

Op deze pagina staan de opnames van de combinaties van te'amiem.

01 mercha tipcha moenach etnachta
02
mercha tipcha mercha sof-pasoek
03 mercha tipcha mercha sof-pasoek (aan het einde van een alija)

04 kadma mapach pasjta moenach katon
05 moenach mapach pasjta moenach katon
06 jetiev moenach katon
07 zakef-gadol
08 kadma-katon (op één woord)
09 darga tewier
10 mercha tewier
11 kadma darga tewier
12 kadma mercha tewier
13 moenach darga tewier
14 moenach rewie'a
15 moenach legarme moenach rewie'a
16 kadma we'azla
17 kadma geresj
18 geresj
19 moenach gersjajiem

20 moenach teliesja-ketana
21 moenach teliesja-gedola 
22
moenach pazer
23
moenach zarka moenach segol
24 darga mercha kefoela
25 sj
alsjelet 
26 j
erach ben jomo karne fara