Op deze pagina staan de opnames van alle parasjiot van het boek Sjemot voor het C-jaar volgens de complete 3-jarencyclus.

Raadpleeg voor de de juiste alijot voor een bepaalde Sjabbat eerst het overzicht met de Toralezingen van het actuele jaar.

01 Sjemot 02 Waeera 03 Bo
Sjemot 4:18-23 Sjemot 9:1-3 Sjemot 12:29-32
Sjemot 4:24-26
Sjemot 9:4-7
Sjemot 12:33-36
Sjemot 4:27-31
Sjemot 9:8-12
Sjemot 12:37-42
Sjemot 5:1-4 Sjemot 9:13-16
Sjemot 12:43-47
Sjemot 5:5-9
Sjemot 9:17-21
Sjemot 12:48-51
Sjemot 5:10-13
Sjemot 9:22-26
Sjemot 13:1-5
Sjemot 5:14-18
Sjemot 9:27-29
Sjemot 13:6-10
Sjemot 5:19-6:1
Sjemot 9:30-35
Sjemot 13:11-16
     
04 Besjallach 05 Jitro 06 Misjpatim
Sjemot 16:11-15 Sjemot 19:10-13
Sjemot 23:20-22
Sjemot 16:16-21
Sjemot 19:14-16
Sjemot 23:23-25
Sjemot 16:22-27
Sjemot 19:17-19
Sjemot 23:26-30
Sjemot 16:28-31
Sjemot 19:20-22
Sjemot 23:31-33
Sjemot 16:32-36
Sjemot 19:23-25
Sjemot 24:1-4
Sjemot 17:1-4
Sjemot 20:1-14 tachton
Sjemot 24:5-8
Sjemot 17:5-7 Sjemot 20:1-14 eljon (*) Sjemot 24:9-11
Sjemot 17:8-16 Sjemot 20:15-18
Sjemot 24:12-18

Sjemot 20:19-23

     
07 Teroema 08 Tetsawe 09 Ki Tisa
Sjemot 26:31-33
Sjemot 29:19-21
Sjemot 33:12-16
Sjemot 26:34-37
Sjemot 29:22-25
Sjemot 33:17-23
Sjemot 27:1-3 Sjemot 29:26-29
Sjemot 34:1-9
Sjemot 27:4-6
Sjemot 29:30-37
Sjemot 34:10-17
Sjemot 27:7-10
Sjemot 29:38-42
Sjemot 34:18-21
Sjemot 27:11-13
Sjemot 29:43-46
Sjemot 34:22-26
Sjemot 27:14-16
Sjemot 30:1-5 Sjemot 34:27-29
Sjemot 27:17-19
Sjemot 30:6-10
Sjemot 34:30-35
     
10 Wajakheel 11 Pekoedee 12a Wajakheel-
        Pekoedee kort
Sjemot 37:10-16
Sjemot 40:1-5
Sjemot 40:1-5
Sjemot 37:17-24
Sjemot 40:6-11
Sjemot 40:6-11
Sjemot 37:25-29
Sjemot 40:12-16
Sjemot 40:12-16
Sjemot 38:1-3 Sjemot 40:17-21
Sjemot 40:17-21
Sjemot 38:4-7
Sjemot 40:22-25
Sjemot 40:22-25
Sjemot 38:8-11
Sjemot 40:26-29
Sjemot 40:26-29
Sjemot 38:12-17
Sjemot 40:30-33
Sjemot 40:30-33
Sjemot 38:18-20
Sjemot 40:34-38
Sjemot 40:34-38
     
12b Wajakheel-
        Pekoedee lang
   
Sjemot 39:2-14    
Sjemot 39:15-21
   
Sjemot 39:22-32
   
Sjemot 39:33-43
   
Sjemot 40:1-11    
Sjemot 40:12-21
   
Sjemot 40:22-27
   
Sjemot 40:28-38
   


(*)   In Sjemot 20:1-14 lezen we de Tien Uitspraken - de Aseret Dibrot. Deze tekst is overgeleverd met twee series accenten: de 'lagere accenten' (ta'amiem tachton) en de 'hogere accenten' (ta'amiem eljon). Zie voor een nadere toelichting en de tradities voor het gebruik van de accenten bladzijde XII van de Inleiding in de Tanach.