Op deze pagina staan de opnames van alle parasjiot van het boek Sjemot voor het A-jaar volgens de complete 3-jarencyclus.

Raadpleeg voor de de juiste alijot voor een bepaalde Sjabbat eerst het overzicht met de Toralezingen van het actuele jaar.

01 Sjemot 02 Waéra 03 Bo
Sjemot 1:1-7 Sjemot 6:2-9 Sjemot 10:1-3
Sjemot 1:8-14 Sjemot 6:10-13 Sjemot 10:4-7
Sjemot 1:15-17 Sjemot 6:14-20 Sjemot 10:8-11
Sjemot 1:18-22 Sjemot 6:21-25 Sjemot 10:12-15
Sjemot 2:1-6 Sjemot 6:26-30 Sjemot 10:16-20
Sjemot 2:7-10 Sjemot 7:1-3 Sjemot 10:21-23
Sjemot 2:11-15 Sjemot 7:4-7 Sjemot 10:24-26
Sjemot 2:16-25 Sjemot 7:8-13 Sjemot 10:27-11-3
     
04 Besjallach 05 Jitro 06 Misjpatim
Sjemot 13:17-19 Sjemot 18:1-3
Sjemot 21:1-6
Sjemot 13:20-22 Sjemot 18:4-6 Sjemot 21:7-11
Sjemot 14:1-4 Sjemot 18:7-9 Sjemot 21:12-19
Sjemot 14:5-8
Sjemot 18:10-12 Sjemot 21:20-22
Sjemot 14:9-14
Sjemot 18:13-16 Sjemot 21:23-27
Sjemot 14:15-18
Sjemot 18:17-20 Sjemot 21:28-32
Sjemot 14:19-21
Sjemot 18:21-23 Sjemot 21:33-36
Sjemot 14:22-25
Sjemot 18:24-27 Sjemot 21:37-22:3
     
07 Teroema 08 Tetsawe 09 Ki Tisa
Sjemot 25:1-9
Sjemot 27:20-28:1
Sjemot 30:11-16
Sjemot 25:10-12 Sjemot 28:2-5 Sjemot 30:17-21
Sjemot 25:13-16 Sjemot 28:6-8 Sjemot 30:22-25
Sjemot 25:17-19 Sjemot 28:9-12 Sjemot 30:26-33
Sjemot 25:20-22 Sjemot 28:13-16 Sjemot 30:34-38
Sjemot 25:23-30 Sjemot 28:17-21 Sjemot 31:1-5
Sjemot 25:31-33 Sjemot 28:22-25 Sjemot 31:6-11
Sjemot 25:34-40 Sjemot 28:26-30 Sjemot 31:12-17
     
10 Wajakheel 11 Pekoedee 12 Wajakheel-
      Pekoedee
Sjemot 35:1-3
Sjemot 38:21-23
Sjemot 35:1-10
Sjemot 35:4-10 Sjemot 38:24-26 Sjemot 35:11-20
Sjemot 35:11-20 Sjemot 38:27-29 Sjemot 35:21-29
Sjemot 35:21-24 Sjemot 38:30-39:1 Sjemot 35:30-36:7
Sjemot 35:25-29 Sjemot 39:2-5 Sjemot 36:8-19
Sjemot 35:30-33 Sjemot 39:6-9
Sjemot 36:20-30
Sjemot 35:34-36:1 Sjemot 39:10-14
Sjemot 36:31-38
Sjemot 36:2-7 Sjemot 40:34-38
Sjemot 40:34-38