Op deze pagina staan de opnames van alle parasjiot van het boek Dewariem voor het B-jaar volgens de complete 3-jarencyclus.

Raadpleeg voor de de juiste alijot voor een bepaalde Sjabbat eerst het overzicht met de Toralezingen van het actuele jaar.

01 Dewariem 02 Wa'etchanan 03 Ekev
Dewariem 1:39-41
Dewariem 4:41-43 Dewariem 9:4-6
Dewariem 1:42-44 Dewariem 4:44-49 Dewariem 9:7-10
Dewariem 1:45-2:1 Dewariem 5:1-4 Dewariem 9:11-15
Dewariem 2:2-8 Dewariem 5:5-18 tachton (*)
Dewariem 9:16-19
Dewariem 2:9-12 Dewariem 5:19-21 Dewariem 9:20-24
Dewariem 2:13-16 Dewariem 5:22-24 Dewariem 9:25-29
Dewariem 2:17-24 Dewariem 5:25-27 Dewariem 10:1-7
Dewariem 2:25-30 Dewariem 5:28-30 Dewariem 10:8-11
  Dewariem 5:5-18 eljon (*)  
     
04 Re'e 05 Sjoftiem 06 Kie Tetse
Dewariem 13:2-6 Dewariem 18:9-13 Dewariem 23:10-12
Dewariem 13:7-12 Dewariem 18:14-17 Dewariem 23:13-15
Dewariem 13:13-16 Dewariem 18:18-22 Dewariem 23:16-18
Dewariem 13:17-19 Dewariem 19:1-3 Dewariem 23:19-21
Dewariem 14:1-8 Dewariem 19:4-7 Dewariem 23:22-26
Dewariem 14:9-21 Dewariem 19:8-10 Dewariem 24:1-4
Dewariem 14:22-24 Dewariem 19:11-13 Dewariem 24:5-9
Dewariem 14:25-29 Dewariem 19:14-21 Dewariem 24:10-13
     
07 Kie Tawo
08 Nitsawiem
09 Wajelech
Dewariem 27:1-3 Dewariem 29:9-11 Dewariem 31:1-3
Dewariem 27:4-7 Dewariem 29:12-14 Dewariem 31:4-6
Dewariem 27:8-10 Dewariem 29:15-28 Dewariem 31:7-9
Dewariem 27:11-14 Dewariem 30:1-3 Dewariem 31:10-13
Dewariem 27:15-26 Dewariem 30:4-6 Dewariem 31:14-19
Dewariem 28:1-6 Dewariem 30:7-10 Dewariem 31:20-24
Dewariem 28:7-11 Dewariem 30:11-14 Dewariem 31:25-27
Dewariem 28:12-14 Dewariem 30:15-20 Dewariem 31:28-30
     
10 Nitsawiem-
      Wajelech
11 Ha'azienoe
Dewariem 30:1-6 Dewariem 32:1-6  
Dewariem 30:7-10 Dewariem 32:7-12  
Dewariem 30:11-14 Dewariem 32:13-18  
Dewariem 30:15-20 Dewariem 32:19-28  
Dewariem 31:1-3 Dewariem 32:29-39  
Dewariem 31:4-6 Dewariem 32:40-43
Dewariem 31:7-9 Dewariem 32:44-47
Dewariem 31:10-13 Dewariem 32:48-52

 

(*)  In Dewariem 5:5-18 lezen we de Tien Uitspraken - de Aseret Dibrot. Deze tekst is overgeleverd met twee series accenten: de 'lagere accenten' (ta'amiem tachton) en de 'hogere accenten' (ta'amiem eljon). Zie voor een nadere toelichting en de tradities voor het gebruik van de accenten bladzijde XII van de Inleiding in de Tanach.