Op deze pagina staan de opnames van alle parasjiot van het boek Dewariem voor het A-jaar volgens de complete 3-jarencyclus.

Raadpleeg voor de de juiste alijot voor een bepaalde Sjabbat eerst het overzicht met de Toralezingen van het actuele jaar.

01 Dewariem 02 Wa'etchanan 03 Ekev
Dewariem 1:1-4
Dewariem 3:23-29 Dewariem 7:12-16
Dewariem 1:5-8 Dewariem 4:1-4 Dewariem 7:17-19
Dewariem 1:9-15 Dewariem 4:5-8 Dewariem 7:20-22
Dewariem 1:16-21 Dewariem 4:9-14 Dewariem 7:23-26
Dewariem 1:22-25 Dewariem 4:15-20 Dewariem 8:1-3
Dewariem 1:26-28 Dewariem 4:21-31 Dewariem 8:4-10
Dewariem 1:29-33 Dewariem 4:32-35 Dewariem 8:11-18
Dewariem 1:34-38 Dewariem 4:36-40 Dewariem 8:19-9:3
     
04 Re'e 05 Sjoftiem 06 Kie Tetse
Dewariem 11:26-30 Dewariem 16:18-17:1 Dewariem 21:10-14
Dewariem 11:31-12:4 Dewariem 17:2-7 Dewariem 21:15-21
Dewariem 12:5-10 Dewariem 17:8-10 Dewariem 21:22-22:3
Dewariem 12:11-14 Dewariem 17:11-13 Dewariem 22:4-12
Dewariem 12:15-19 Dewariem 17:14-17 Dewariem 22:13-19
Dewariem 12:20-25 Dewariem 17:18-20 Dewariem 22:20-24
Dewariem 12:26-28 Dewariem 18:1-5 Dewariem 22:25-23:2
Dewariem 12:29-13:1 Dewariem 18:6-8 Dewariem 23:3-9
     
07 Kie Tawo
08 Nitsawiem
09 Wajelech
Dewariem 26:1-3 Dewariem 29:9-11 Dewariem 31:1-3
Dewariem 26:4-8 Dewariem 29:12-14 Dewariem 31:4-6
Dewariem 26:9-11 Dewariem 29:15-28 Dewariem 31:7-9
Dewariem 26:12-15 Dewariem 30:1-3 Dewariem 31:10-13
Dewariem 26:16-19 Dewariem 30:4-6 Dewariem 31:14-19
Dewariem 27:1-3 Dewariem 30:7-10 Dewariem 31:20-24
Dewariem 27:4-7 Dewariem 30:11-14 Dewariem 31:25-27
Dewariem 27:8-10 Dewariem 30:15-20 Dewariem 31:28-30
     
10 Nitsawiem-
      Wajelech
11 Ha'azienoe
Dewariem 29:9-11 Dewariem 32:1-6
Dewariem 29:12-14 Dewariem 32:7-12
Dewariem 29:15-28 Dewariem 32:13-18
Dewariem 30:1-6 Dewariem 32:19-28
Dewariem 30:7-10 Dewariem 32:29-39
Dewariem 30:11-14 Dewariem 32:40-43
Dewariem 30:15-20 Dewariem 32:44-47
Dewariem 31:25-30 Dewariem 32:48-52