Op deze pagina staan de opnames van alle parasjiot van het boek Beresjiet voor het C-jaar volgens de complete 3-jarencyclus.

Raadpleeg voor de de juiste alijot voor een bepaalde Sjabbat eerst het overzicht met de Toralezingen van het actuele jaar.

01 Beresjiet 02 Noach 03 Lech-Lecha
Beresjiet 4:19-22 Beresjiet 10:1-7 Beresjiet 16:1-6
Beresjiet 4:23-26 Beresjiet 10:8-14 Beresjiet 16:7-10
Beresjiet 5:1-10 Beresjiet 10:15-20 Beresjiet 16:11-16
Beresjiet 5:11-17 Beresjiet 10:21-32 Beresjiet 17:1-8
Beresjiet 5:18-24 Beresjiet 11:1-9 Beresjiet 17:9-14
Beresjiet 5:25-31 Beresjiet 11:10-17 Beresjiet 17:15-18
Beresjiet 5:32- 6:4 Beresjiet 11:18-28 Beresjiet 17:19-21
Beresjiet 6:5-8 Beresjiet 11:29-32 Beresjiet 17:22-27
     
04 Wajéra 05 Chajé Sara 06 Toldot
Beresjiet 21:22-27 Beresjiet 24:53-55 Beresjiet 27:28-31
Beresjiet 21:28-34 Beresjiet 24:56-60 Beresjiet 27:32-34
Beresjiet 22:1-4 Beresjiet 24:61-64 Beresjiet 27:35-38
Beresjiet 22:5-8 Beresjiet 24:65-67 Beresjiet 27:39-41
Beresjiet 22:9-12 Beresjiet 25:1-4 Beresjiet 27:42-45
Beresjiet 22:13-15 Beresjiet 25:5-8 Beresjiet 27:46-28:2
Beresjiet 22:16-19 Beresjiet 25:9-11 Beresjiet 28:3-5
Beresjiet 22:20-24 Beresjiet 25:12-18 Beresjiet 28:6-9
     
07 Wajétse 08 Wajisjlach 09 Wajésjèv
Beresjiet 31:1-6 Beresjiet 35:16-20 Beresjiet 39:1-6
Beresjiet 31:7-13 Beresjiet 35:21-29 Beresjiet 39:7-10
Beresjiet 31:14-18 Beresjiet 36:1-8 Beresjiet 39:11-19
Beresjiet 31:19-30 Beresjiet 36:9-14 Beresjiet 39:20-23
Beresjiet 31:31-37 Beresjiet 36:15-19 Beresjiet 40:1-8
Beresjiet 31:38-45 Beresjiet 36:20-30 Beresjiet 40:9-15
Beresjiet 31:46-50 Beresjiet 36:31-39 Beresjiet 40:16-19
Beresjiet 31:51-32:3 Beresjiet 36:40-43 Beresjiet 40:20-23
     
10 Mikéts 11 Wajigasj 12 Wajechi
Beresjiet 43:11-15 Beresjiet 47:1-4 Beresjiet 50:1-3
Beresjiet 43:16-19 Beresjiet 47:5-7 Beresjiet 50:4-6
Beresjiet 43:20-24 Beresjiet 47:8-10 Beresjiet 50:7-9
Beresjiet 43:25-30 Beresjiet 47:11-13 Beresjiet 50:10-12
Beresjiet 43:31-44:2 Beresjiet 47:14-16 Beresjiet 50:13-15
Beresjiet 44:3-6 Beresjiet 47:17-19 Beresjiet 50:16-18
Beresjiet 44:7-11 Beresjiet 47:20-22 Beresjiet 50:19-21
Beresjiet 44:12-17 Beresjiet 47:23-27 Beresjiet 50:22-26