Op deze pagina staan de opnames van alle parasjiot van het boek Beresjiet voor het B-jaar volgens de complete 3-jarencyclus.

Raadpleeg voor de de juiste alijot voor een bepaalde Sjabbat eerst het overzicht met de Toralezingen van het actuele jaar.

01 Beresjiet 02 Noach 03 Lech-Lecha
Beresjiet 3:1-5 Beresjiet 8:6-9 Beresjiet 14:1-7
Beresjiet 3:6-10 Beresjiet 8:10-14 Beresjiet 14:8-12
Beresjiet 3:11-15 Beresjiet 8:15-22 Beresjiet 14:13-16
Beresjiet 3:16-21 Beresjiet 9:1-7 Beresjiet 14:17-20
Beresjiet 3:22-24 Beresjiet 9:8-11 Beresjiet 14:21-24
Beresjiet 4:1-5 Beresjiet 9:12-17 Beresjiet 15:1-11
Beresjiet 4:6-12 Beresjiet 9:18-23 Beresjiet 15:12-16
Beresjiet 4:13-18 Beresjiet 9:24-29 Beresjiet 15:17-21
     
04 Wajéra 05 Chajé Sara 06 Toldot
Beresjiet 19:30-38 Beresjiet 24:15-20 Beresjiet 26:13-18
Beresjiet 20:1-5 Beresjiet 24:21-26 Beresjiet 26:19-22
Beresjiet 20:6-10 Beresjiet 24:27-29 Beresjiet 26:23-29
Beresjiet 20:11-18 Beresjiet 24:30-33 Beresjiet 26:30-35
Beresjiet 21:1-8 Beresjiet 24:34-38 Beresjiet 27:1-4
Beresjiet 21:9-13 Beresjiet 24:39-41 Beresjiet 27:5-10
Beresjiet 21:14-18 Beresjiet 24:42-46 Beresjiet 27:11-17
Beresjiet 21:19-21 Beresjiet 24:47-52 Beresjiet 27:18-27
     
07 Wajétse 08 Wajisjlach 09 Wajésjèv
Beresjiet 30:1-6 Beresjiet 34:1-6 Beresjiet 38:1-5
Beresjiet 30:7-13 Beresjiet 34:7-12 Beresjiet 38:6-8
Beresjiet 30:14-17 Beresjiet 34:13-19 Beresjiet 38:9-11
Beresjiet 30:18-21 Beresjiet 34:20-24 Beresjiet 38:12-14
Beresjiet 30:22-27 Beresjiet 34:25-31 Beresjiet 38:15-18
Beresjiet 30:28-34 Beresjiet 35:1-4 Beresjiet 38:19-23
Beresjiet 30:35-39 Beresjiet 11:5-8 Beresjiet 38:24-26
Beresjiet 30:40-43 Beresjiet 11:9-15 Beresjiet 38:27-30
     
10 Mikéts 11 Wajigasj 12 Wajechi
Beresjiet 41:53-42:2 Beresjiet 45:28-46:4 Beresjiet 49:1-4
Beresjiet 42:3-12 Beresjiet 46:5-7 Beresjiet 49:5-7
Beresjiet 42:13-18 Beresjiet 46:8-12 Beresjiet 49:8-12
Beresjiet 42:19-24 Beresjiet 46:13-18 Beresjiet 49:13-18
Beresjiet 42:25-34 Beresjiet 46:19-22 Beresjiet 49:19-21
Beresjiet 42:35-38 Beresjiet 46:23-27 Beresjiet 49:22-26
Beresjiet 43:1-5 Beresjiet 46:28-30 Beresjiet 49:27-33
Beresjiet 43:6-10 Beresjiet 46:31-34 Beresjiet 50:22-26