Op deze pagina staan de opnames van alle parasjiot van het boek Beresjiet voor het A-jaar volgens de complete 3-jarencyclus.

Raadpleeg voor de de juiste alijot voor een bepaalde Sjabbat eerst het overzicht met de Toralezingen van het actuele jaar.

01 Beresjiet 02 Noach 03 Lech-Lecha
Beresjiet 1:1-23 Beresjiet 6:9-12 Beresjiet 12:1-4
Beresjiet 1:24-2:3 Beresjiet 6:13-22 Beresjiet 12:5-9
Beresjiet 2:4-6 Beresjiet 7:1-6 Beresjiet 12:10-13
Beresjiet 2:7-9 Beresjiet 7:7-11 Beresjiet 12:14-19
Beresjiet 2:10-14 Beresjiet 7:12-16 Beresjiet 12:20-13:4
Beresjiet 2:15-17 Beresjiet 7:17-20 Beresjiet 13:5-7
Beresjiet 2:18-21 Beresjiet 7:21-24 Beresjiet 13:8-12
Beresjiet 2:22-25 Beresjiet 8:1-5 Beresjiet 13:13-18
     
04 Wajera 05 Chaje Sara 06 Toldot
Beresjiet 18:1-8 Beresjiet 23:1-4 Beresjiet 25:19-21
Beresjiet 18:9-15 Beresjiet 23:5-9 Beresjiet 25:22-24
Beresjiet 18:16-22 Beresjiet 23:10-13 Beresjiet 25:25-28
Beresjiet 18:23-33 Beresjiet 23:14-16 Beresjiet 25:29-31
Beresjiet 19:1-9 Beresjiet 23:17-20 Beresjiet 25:32-34
Beresjiet 19:10-16 Beresjiet 24:1-4 Beresjiet 26:1-5
Beresjiet 19:17-23 Beresjiet 24:5-9 Beresjiet 26:6-8
Beresjiet 19:24-29 Beresjiet 24:10-14 Beresjiet 26:9-12
     
07 Wajetse 08 Wajisjlach 09 Wajesjev
Beresjiet 28:10-15 Beresjiet 32-4-9 Beresjiet 37:1-4
Beresjiet 28:16-22 Beresjiet 32-10-17 Beresjiet 37:5-8
Beresjiet 29:1-8 Beresjiet 32-18-24 Beresjiet 37:9-11
Beresjiet 29:9-12 Beresjiet 32-25-29 Beresjiet 37:12-15
Beresjiet 29:13-19 Beresjiet 32-30-33 Beresjiet 37:16-20
Beresjiet 29:20-24 Beresjiet 33:1-5 Beresjiet 37:21-24
Beresjiet 29:25-30 Beresjiet 33:6-11 Beresjiet 37:25-30
Beresjiet 29:31-35 Beresjiet 33:12-20 Beresjiet 37:31-36

   
10 Mikets 11 Wajigasj 12 Wajechi
Beresjiet 41:1-7 Beresjiet 44:18-34 Beresjiet 47:28-31
Beresjiet 41:8-14 Beresjiet 45:1-3 Beresjiet 48:1-6
Beresjiet 41:15-24 Beresjiet 45:4-7 Beresjiet 48:7-10
Beresjiet 41:25-32 Beresjiet 45:8-10 Beresjiet 48:11-13
Beresjiet 41:33-38 Beresjiet 45:11-15 Beresjiet 48:14-16
Beresjiet 41:39-42 Beresjiet 45:16-20 Beresjiet 48:17-19
Beresjiet 41:43-46 Beresjiet 45:21-24 Beresjiet 48:20-22
Beresjiet 41:47-52 Beresjiet 45:25-27 Beresjiet 50:22-26