Op deze pagina staan de opnames van alle parasjiot van het boek Bemidbar voor het C-jaar volgens de complete 3-jarencyclus.

Raadpleeg voor de de juiste alijot voor een bepaalde Sjabbat eerst het overzicht met de Toralezingen van het actuele jaar.

01 Bemidbar 02 Neso 03 Beha'alotecha
Bemidbar 3:14-26
Bemidbar 7:1-11 Bemidbar 10:35-11:7
Bemidbar 3:27-32 Bemidbar 7:12-23 Bemidbar 11:8-15
Bemidbar 3:33-39 Bemidbar 7:24-35 Bemidbar 11:16-22
Bemidbar 3:40-43 Bemidbar 7:36-47 Bemidbar 11:23-29
Bemidbar 3:44-51 Bemidbar 7:48-59 Bemidbar 11:30-35
Bemidbar 4:1-6 Bemidbar 7:60-71 Bemidbar:12:1-3
Bemidbar 4:7-14 Bemidbar 7:72-83 Bemidbar:12:4-10
Bemidbar 4:15-20 Bemidbar 7:84-89 Bemidbar:12:11-16
     
04 Sjelach-lecha 05 Korach 06 Choekat
Bemidbar 15:1-7 Bemidbar 18:1-4 Bemidbar 21:4-9
Bemidbar 15:8-12 Bemidbar 18:5-7 Bemidbar 21:10-16
Bemidbar 15:13-16 Bemidbar 18:8-11 Bemidbar 21:17-20
Bemidbar 15:17:21
Bemidbar 18:12-16 Bemidbar 21:21-23
Bemidbar 15:22-26 Bemidbar 18:17-20 Bemidbar 21:24-26
Bemidbar 15:27-31 Bemidbar 18:21-24 Bemidbar 21:27-30
Bemidbar 15:32-36 Bemidbar 18:25-29 Bemidbar 21:31-33
Bemidbar 15:37-41 Bemidbar 18:30-32 Bemidbar 21:34-22:1
     
07 Balak 08 Choekat-Balak
09 Pinchas
Bemidbar 23:27-29 Bemidbar 22:36-23:6 Bemidbar 28:16-25
Bemidbar 23:30-24:2 Bemidbar 23:7-12 Bemidbar 28:26-31
Bemidbar 24:3-9 Bemidbar 23:13-26 Bemidbar 29:1-11
Bemidbar 24:10-13 Bemidbar 23:27-24:2 Bemidbar 29:12-16
Bemidbar 24:14-19 Bemidbar 24:3-9 Bemidbar 29:17-22
Bemidbar 24:20-25 Bemidbar 24:10-14 Bemidbar 29:23-28
Bemidbar 25:1-5 Bemidbar 24:15-25 Bemidbar 29:29-34
Bemidbar 25:6-9 Bemidbar 25:1-9 Bemidbar 29:35-30:1
     
10 Mattot 11 Mase 12 Mattot-Mase lang
Bemidbar 32:1-4 Bemidbar 35:9-15 Bemidbar 34:1-9
Bemidbar 32:5-9 Bemidbar 35:16-21 Bemidbar 34:10-15
Bemidbar 32:10-12 Bemidbar 35:22-25 Bemidbar 34:16-29
Bemidbar 32:13-15 Bemidbar 35:26-29 Bemidbar 35:1-8
Bemidbar 32:16-19 Bemidbar 35:30-34 Bemidbar 35:9-21
Bemidbar 32:20-27 Bemidbar 36:1-4 Bemidbar 35:22-34
Bemidbar 32:28-32 Bemidbar 36:5-7
Bemidbar 36:1-4
Bemidbar 32:33-42 Bemidbar 36:8-13 Bemidbar 36:5-13
     
12 Mattot-Mase kort    
Bemidbar 35:1-8    
Bemidbar 35:9-14    
Bemidbar 35:15-21    
Bemidbar 35:22-29    
Bemidbar 35:30-34    
Bemidbar 36:1-4    
Bemidbar 36:5-9    
Bemidbar 36:10-13