Op deze pagina staan de opnames van alle parasjiot van het boek Bemidbar voor het B-jaar volgens de complete 3-jarencyclus.

Raadpleeg voor de de juiste alijot voor een bepaalde Sjabbat eerst het overzicht met de Toralezingen van het actuele jaar.

01 Bemidbar 02 Neso 03 Beha'alotecha
Bemidbar 2:1-9 Bemidbar 5:11-15 Bemidbar 9:15-19
Bemidbar 2:10-16 Bemidbar 5:16-18 Bemidbar 9:20-23
Bemidbar 2:17-24 Bemidbar 5:19-24 Bemidbar 10:1-7
Bemidbar 2:25-31 Bemidbar 5:25-27 Bemidbar 10:8-10
Bemidbar 2:32-34 Bemidbar 5:28-31 Bemidbar 10:11-16
Bemidbar 3:1-4 Bemidbar 6:1-10 Bemidbar 10:17-21
Bemidbar 3:5-10 Bemidbar 6:11-18 Bemidbar 10:22-28
Bemidbar 3:11-13 Bemidbar 6:19-27 Bemidbar 10:29-34
     
04 Sjelach-lecha 05 Korach 06 Choekat
Bemidbar 14:11-14 Bemidbar 17:1-5 Bemidbar 20:7-9
Bemidbar 14:15-20 Bemidbar 17:6-8 Bemidbar 20:10-13
Bemidbar 14:21-25 Bemidbar 17:9-12 Bemidbar 20:14-17
Bemidbar 14:26-28 Bemidbar 17:13-15 Bemidbar 20:18-21
Bemidbar 14:29-31 Bemidbar 17:16-18 Bemidbar 20:22-26
Bemidbar 14:32-35 Bemidbar 17:19-21 Bemidbar 20:27-29
Bemidbar 14:36-39 Bemidbar 17:22-24 Bemidbar 21:1-3
Bemidbar 14:40-45 Bemidbar 17:25-28 Bemidbar 21:4-9
     
07 Balak 08 Choekat-Balak
09 Pinchas
Bemidbar 22:36-38 Bemidbar 21:4-9 Bemidbar 26:52-59
Bemidbar 22:39-23:2 Bemidbar 21:10-20 Bemidbar 26:60-65
Bemidbar 23:3-6 Bemidbar 21:21-30 Bemidbar 27:1-5
Bemidbar 23:7-10 Bemidbar 21:31-22:4 Bemidbar 27:6-11
Bemidbar 23:11-14 Bemidbar 22:5-12 Bemidbar 27:12-17
Bemidbar 23:15-17 Bemidbar 22:13-20 Bemidbar 27:18-23
Bemidbar 23:18-26 Bemidbar 22:21-28 Bemidbar 28:1-8
Bemidbar 23:27-30 Bemidbar 22:29-35 Bemidbar 28:9-15
     
10 Mattot 11 Mase 12 Mattot-Mase
Bemidbar 31:21-24 Bemidbar 34:1-5 Bemidbar 32:1-9
Bemidbar 31:25-28 Bemidbar 34:6-9 Bemidbar 32:10-19
Bemidbar 31:29-31 Bemidbar 34:10-12 Bemidbar 32:20-30
Bemidbar 31:32-35 Bemidbar 34:13-15 Bemidbar 32:31-42
Bemidbar 31:36-41 Bemidbar 34:16-29 Bemidbar 33:1-10
Bemidbar 31:42-47 Bemidbar 35:1-3 Bemidbar 33:11-39
Bemidbar 31:48-50 Bemidbar 35:4-8
Bemidbar 33:40-56
Bemidbar 31:51-54 Bemidbar 36:5-13 Bemidbar 36:5-13