Op deze pagina staan de opnames van alle parasjiot van het boek Bemidbar voor het A-jaar volgens de complete 3-jarencyclus.

Raadpleeg voor de de juiste alijot voor een bepaalde Sjabbat eerst het overzicht met de Toralezingen van het actuele jaar.

01 Bemidbar 02 Neso 03 Beha'alotecha
Bemidbar 1:1-4 Bemidbar 4:21-24
Bemidbar 8:1-7
Bemidbar 1:5-16 Bemidbar 4:25-28 Bemidbar 8:8-14
Bemidbar 1:17-21 Bemidbar 4:29-33 Bemidbar 8:15-19
Bemidbar 1:22-27 Bemidbar 4:34-37 Bemidbar 8:20-22
Bemidbar 1:28-33 Bemidbar 4:38-45 Bemidbar 8:23-26
Bemidbar 1:34-39 Bemidbar 4:46-49 Bemidbar 9:1-5
Bemidbar 1:40-47 Bemidbar 5:1-4 Bemidbar 9:6-8
Bemidbar 1:48-54 Bemidbar 5:5-10 Bemidbar 9:9-14
     
04 Sjelach-lecha 05 Korach 06 Choekat
Bemidbar 13:1-16 Bemidbar 16:1-3 Bemidbar 19:1-3
Bemidbar 13:17-20 Bemidbar 16:4-7 Bemidbar 19:4-7
Bemidbar 13:21-24 Bemidbar 16:8-11 Bemidbar 19:8-10
Bemidbar 13:25-29 Bemidbar 16:12-15 Bemidbar 19:11-13
Bemidbar 13:30-33 Bemidbar 16:16-19 Bemidbar 19:14-16
Bemidbar 14:1-4 Bemidbar 16:20-26 Bemidbar 19:17-19
Bemidbar 14:5-7 Bemidbar 16:27-30 Bemidbar 19:20-22
Bemidbar 14:8-10 Bemidbar 16:31-35 Bemidbar 20:1-6
     
07 Balak 08 Choekat-Balak
09 Pinchas
Bemidbar 22:2-4 Bemidbar 19:1-7 Bemidbar 25:10-15
Bemidbar 22:5-7 Bemidbar 19:8-17 Bemidbar 25:16-26:4
Bemidbar 22:8-12 Bemidbar 19:18-22 Bemidbar 26:5-11
Bemidbar 22:13-17 Bemidbar 20:1-6 Bemidbar 26:12-18
Bemidbar 22:18-20 Bemidbar 20:7-13 Bemidbar 26:19-25
Bemidbar 22:21-25 Bemidbar 20:14-21 Bemidbar 26:26-34
Bemidbar 22:26-31 Bemidbar 20:22-27 Bemidbar 26:35-41
Bemidbar 22:32-35 Bemidbar 20:28-21:3 Bemidbar 26:42-51
     
10 Mattot 11 Mase 12 Mattot-Mase
Bemidbar 30:2-6 Bemidbar 33:1-5 Bemidbar 30:2-9
Bemidbar 30:7-9 Bemidbar 33:6-10 Bemidbar 30:10-17
Bemidbar 30:10-13 Bemidbar 33:11-24 Bemidbar 31:1-12
Bemidbar 30:14-17 Bemidbar 33:25-33 Bemidbar 31:13-24
Bemidbar 31:1-6 Bemidbar 33:34-39 Bemidbar 31:25-41
Bemidbar 31:7-12 Bemidbar 33:40-49 Bemidbar 31:42-50
Bemidbar 31:13-20 Bemidbar 33:50-56 Bemidbar 36:5-13
Bemidbar 31:21-24 Bemidbar 36:5-13 Bemidbar 36:5-13