Op de pagina's voor de Toralezingen voor Sjabbat staan de volledige opnames van alle sidrot en parasjiot. Overeenkomstig de complete 3-jarencyclus zijn de sidrot en parasjiot verdeeld in:

De bewerking van Dewariem is nog in ontwikkeling.

Voor de juiste alijot voor een bepaalde Sjabbat zijn er de jaarlijkse overzichten van de Toralezingen.

De combinaties van te'amiem (zangtekens) volgens de trope (muzikale stijl) van de Nederlandse/West-Europese traditie voor Sjabbat, staan op de pagina met de trope voor Sjabbat.