Tijdens de  Landelijke Oneg Sjabbat in Den Haag van 6 juni 2009 zijn de volgende lezingen gegeven over de geschiedenis van de synagogemuziek in Nederland: