Bladmuziek

58 Barechoe pdf
74 Ledor wador pdf
75 Oewecheen (3x), Wetimloch, Kadosj ata pdf     
82 Awinoe Malkénoe pdf
       NB on p. 5, 2nd line; cha-né-noe should be cho-nénoe

85 Kaddisj titkabal (Beutelkaddisj) pdf   

Toradienst
87 Ein kamocha pdf  
88 Adonai Adonai 3 times pdf  
88 Wa'ani tefilati pdf  
88 Sjema - Echad - Gadloe pdf  
88 Lecha Adonai - Romemoe pdf
  
98-118 (-131) Chatsi Kaddisj voor de maftier pdf  
127 Asjré 3 keer pdf  
130 Jehaleloe - Hodo al èrèts (Sulzer) pdf  
     
Op weekdagen:  
      
L'Adonai ha'arèts (psalm 24) pdf  
     
(tekst in LJG-sidoer blz 100, niet in de machzor)
     
      Op Sjabbat:
     
Havoe l'Adonai is niet in de machzor, maar is te zingen zoals
       gewoonlijk op Sjabbat, zie
tekst in LJG-sidoer blz 338,
)
 
130 Oewenoecho - Ki lekach tov - Hasjivénoe pdf  
146 Kadesjénoe pdf        

Geluidsopnames
Voor de chatimot in de Amida, zie hieronder

Waar geen afkorting staat zijn de stukjes gezongen door Chaim van Unen,
meestal op de CD gemaakt samen met Hans Schnabel.
PG = chazzan Paolo Gorin z.l. (zie ook menu links voor de opnames op zijn plaat)
ES = chazzan prof. Eliyahu Schleifer
GN = chazzan Gilad Nezer
BL = Bram Lagendijk, MtB = rabbijn Menno ten Brink
LS = Leo Spier, LF = Larry Fine
 
39 Adon Olam voor de Hoge Feestdagen [Baer] ES mp3   
40 Sjachar Avakesjcha (Helfman) ES mp3      
40 Sjachar Avakesjcha EMH (De Graaf) mp3
40 Sjachar Avakesjcha (Navah-Tehila ends high) mp3
40 Sjachar Avakesjcha
(Navah-Tehila ends low) mp3
41 Elohai nesjama mp3   
42 De ochtendberachot mp3  
      Men gebruikt vaak de volledige tekst in de Sjabbatsidoer blz. 36
       gereciteerd op de hier aangegeven melodie.

42 Wihie ratson (noesach) mp3      
44 Lefichach - ata hoe ad sjeniwra mp3 
46 Baroech sje-amar 1 ES mp3    
46 Baroech sje-amar 2 mp3    
    
De melodie van sjabbat is ook in orde, maar pas dan
      de chatima aan zoals in versie 1 van ES
.

53 Baroech Adonai leolam mp3    
53 Kie l'Adonai hameloecha mp3    
54 Nisjmat kol chai mp3   
55 Wechol lewawot jiraoecha mp3    
57 HaEel - Grote HAMELECH - sjochén ad mp3    
58 Jisjtabach mp3    
58 Kaddisj, Barechoe [Adler], Jotsér or ES mp3  
      NB. Deze Kaddisj is niet in onze huidige machzor
58 Barechoe mp3  (volgens onze minhag)

    Op weekdagen: 
58 Jotsér or mp3  
59 Ma raboe maäsècha mp3  
    De eerste 1½ regels, vanaf Hameïr, horen op dezelfde noesach
      te worden gereciteerd.

59 Hameïr laärets - Ma raboe BL mp3  
61 Ka'amoer... Or chadasj mp3      
 
    Op Sjabbat:  
58-60-61 Jotsér or - Hakol -  Ka'amoer... Or chadasj mp3  

62 Sjema Jisraëel
mp3
   
65 Lema'an tizkeroe MtB mp3 
65 Wajomer (3e alinea Sjema) mp3   
66 Emèt - Mi chamocha mp3    
66 Mosjee uwenee Jisraëel - ga'al Jisraëel mp3   
     77 Jaälee wejawo ES mp3 
    
indien de Amida wordt herhaald in de sjachariet 
82 Awinoe Malkeenoe PG mp3   
85 Kaddisj titkabal (Beutelkaddisj) PG mp3 

Toradienst
87 Een Kamocha GN mp3    
88 Adonai Adonai - Waäni tefilatie GN mp3 
88 Adonai Adonai (2e en 3e keer) PG mp3  
NB de 2e keer moet worden herhaald, Adonai Adonai totaal 3 keer

88 Waäni tefilati GN mp3
88 Gadloe l'Adonai - Lecha Adonai PG mp3
102-120-131 Chatsi Kaddisj voor maftier (Baer) ES mp3  
127 Asjré haäm jod'ee teroea mp3   
130 Jehaleloe - Hodo al èrèts GN mp3   

Op weekdagen: 
L'Adonai ha'arèts (psalm 24) BL mp3    
L'Adonai ha'arèts (psalm 24) GN mp3    
(tekst in LJG-sidoer blz 100, niet in de machzor)

Op Sjabbat:
Havoe l'Adonai (English) ES mp3    
Havoe l'Adonai (Italian) ES mp3    
(tekst in LJG-sidoer blz 338, niet in de machzor)

130 Oewenoecho jomar GN mp3     
130 Kie lekach tov PG mp3

Eli Schleifer: Chatimot in the Amida mp3
Zie machzor HF pp. 132 (2x), 146-147, 152, 154
Als de Amida wordt herhaald in de sjachariet, zie pp.
67-68, 78, 79, 81.

De eindigingen blijven qua muziek dezelfde op Jom Kipoer,
maar let op de andere bewoordingen in de text.

Terug naar boven